Manpower och Softronic tecknar avtal för 2001

Manpower och Softronic tecknar avtal för 2001 Softronic blir samarbetspartner för den svenska verksamheten i världens största bemanningsföretag, Manpower. Parterna har etablerat ramavtal för 2001, något som kommer att innebära även internationella uppdrag för Sof- tronic. Tillväxtbolaget Manpower Sverige ligger längst fram inom koncernen när det gäller platsannonsering och kandidatinflöde på Internet. Den svenska verk- samheten har haft besök av representanter från Manpowers övriga verksamhe- terna i Europa. - Det är resultatet från vårt arbete att effektivisera vår verksamhet och där samarbetet hittills med Softronic har spelat en stor roll, säger Peter Haglund, Project Director ManpowerWeb EMEA (tidigare IT-utvecklingschef Sverige), och nu intesifieras samarbetet med Softronic för 2001. Närmast väntar utvecklingen av ett projektövervakningssystem, ett tidrap- porteringssystem och ett antal andra system, som alla kommer att lanseras under 2001. Samtliga system kommer givetvis att kunna administreras via webben. Softronic har även fått i uppdrag att ingå ett samarbete med Man- powers europeiska IT-utvecklingsavdelning. - Vi är mycket glada att samarbetet med Manpower fortsätter och att vi kan bidra till utvecklingen av deras verksamhet, säger Softronics VD Marianne Arosenius. Manpower är en mycket kunnig beställare, som ser möjligheterna i digitalt stöd för att effektivisera sina verksamhetsprocesser, fortsät- ter Arosenius. En portal som stödjer Manpowers totala verksamhet Målet är att ge Manpowers intressenter (medarbetare, kunder och kandida- ter) fler och mer lättilgängliga kanaler för att kommunicera med Manpower, där det som utvecklas i fjol, till exempel manpower.se, knyts samman med arbetet som görs i år. Portalen kommer att bygga på komponenter från det av Softronic utvecklade verktyget Sftronic Portal Server. - Svenska Manpower har även marknadens kraftfullaste backoffice-system, säger Claes Brikell, Affärsområdeschef eBiz, Softronic. Med digitalt stöd i alla sina processer effektiviserar de sin verksamhet i sådan utsträck- ning, att de har ett mycket gynnsamt läge som marknadsledande inom beman- ningsindustrin. För mer information kontakta VD Softronic, Marianne Arosenius, marianne.arosenius@softronic.se Telefon: 08-51 90 90 00 Affärsområdeschef Softronic AB, Claes Brikell, claes.brikell@softronic.se Telefon: 08-51 90 90 00 eller 0708-813025 Manpower AB Manpower är Sveriges största bemanningsföretag. De rekryterar och hyr ut personal, driver entreprenader samt arbetar med human resource consulting. För att alltid finnas nära både kunder och medarbetare har Manpower kontor över hela landet och arbetar i små effektiva enheter. På så sätt kombine- rar de det stora företagets trygghet med det lilla företagets flexibili- tet. Under 1999 utförde vi 2000 rekryteringsuppdrag och omsatte 1,78 mil- jarder kronor. Manpower finns i dag i ett 30-tal städer och har cirka 10 000 anställda. För mer information: www.manpower.se Softronic AB Softronic bidrar till affärsutveckling genom att leverera integrerade lös- ningar inom teknik, management och kommunikation. Strategi kombineras med spjutspetsteknik och verksamhetskunnande för att med ett helhetsperspektiv tillvarata Internets möjligheter. Softronic grundades 1984, vilket innebär att bolaget har lång erfarenhet från att utveckla affärskritiska lösning- ar. Koncernen har 415 anställda och finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås samt i Danmark, Estland, Frankrike, Portugal, Spanien och USA. Bolaget är noterat på Stockholms O-lista. För mer information: www.softronic.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00050/bit0002.pdf

Dokument & länkar