Nytänkande i Softronics styrelse

Nytänkande i Softronics styrelse Marianne Arosenius, chef för ABB Future Center, föreslås bli ny ledamot i Softronic-koncernens styrelse vid bolagsstämma idag. Valberedningen välkomnar Mariannes erfarenheter från ABB Future Center, där man bl.a. fokuserar på nytänkande inom eBusiness och mobilitet. I samband med dagens bolagsstämma, till vilken 80 % av det totala röstetalet anmält sig, föreslås Marianne Arosenius, chef för ABB Future Center, som ny ledamot i Softronics styrelse. Folke Åberg har efter 9 års styrelsearbete på egen begäran avböjt av åldersskäl. Marianne Arosenius har arbetat inom ABB-koncernen sedan 1986 och har bl.a. varit divisionschef på ABB Control. Idag är hon ansvarig för ABB Future Center, som är en framtidssatsning för nytänkande inom de tre huvudområdena IT, verksamhet och kompetens. ABB Future Center fungerar som ett växthus för nya affärsidéer inom ABB och i dagsläget fokuserar man bl.a. på eBusiness, Kunskapshantering och Mobilitet. Marianne är civilingenjör från KTH (1986) samt har en MBA från Harvard Business School (1992). - Softronics styrelse består bl.a. av framtidsforskaren Patrik Engellau, Softronics grundare och VD Anders Eriksson samt Pieter Tham, entreprenör inom webb-TV, berättar styrelseordföranden Rolf Jinglöv. Med Mariannes tillträde i styrelsen breddas kompetensen ytterligare och vi ser bl.a. fram emot att ta del av hennes metodik att stimulera nytänkande inom IT och verksamhetsutveckling. - Jag tycker att Softronic är ett företag med en spännande möjligheter att erbjuda e-lösningar som starkt förbättrar konkurrenskraften hos deras kunder. Jag hoppas kunna bidra med mina kunskaper och erfarenheter från Harvard och ABB för att utveckla detta till fullo. För mer information kontakta Rolf Jinglöv, Styrelseordförande Softronic AB, 070-520 39 10, 08-51 90 90 00 Fakta om Softronic Softronic AB är ett Internetföretag som skapar affärslösningar som bygger på nätverksekonomins logik, affärsmönster och möjligheter. Våra tjänster baseras på avancerad kompetens och erfarenhet inom modern teknik, eBiz, eStrategi och ChangeManagement. Softronic har 360 anställda och finns i Stockholm, Göteborg och Malmö samt i Danmark, Estland, England, Frankrike, Spanien, Portugal och USA. Softronic grundades 1984 och är noterat på Stockholms fondbörs O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT01340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT01340/bit0002.pdf

Dokument & länkar