Softronic expanderar i europa närmast väntar spanien och portugal

Softronic expanderar i Europa närmast väntar Spanien och Portugal Softronic har tecknat en avsiktsförklaring att förvärva det portugisiska managementkonsultföretaget Iberconsult, med verksamhet i Spanien och Portugal. - Det här är ett första, viktigt steg i vår strategi att växa i Europa, säger Softronics VD Anders Eriksson. Softronics expansionsstrategi skiljer sig från flertalet övriga IT- företags. Man avstår från förvärva renodlade Internetföretag. Istället förvärvas managementkonsultföretag med erfarenhet, kunskap och upparbetade kundkontakter inom e-handel. De förvärvade bolagen breddar sitt utbud och bygger upp kompletta e-handelsenheter i respektive land. I en inledande fas hämtas mycket av IT-kunskapen från Sverige och IT-kompetensen byggs sedan gradvis upp lokalt. - Vi och Iberconsult kompletterar varandra väl, konstaterar Anders Eriksson. Iberconsult är starka inom e-strategi, medan vår främsta styrka är e-handel. Spanien och Portugal hör till de mest expansiva länderna i Europa och marknaden för strategirådgivning och kompletta e-handelslösningar växer explosionsartat. Iberconsult har 22 anställda och är ett av de mest välkända oberoende managementkonsultföretagen på den Iberiska halvön. Bland kunderna finns några av Portugals största företag, bland andra energi- och telekomföretaget EDP och flygbolaget TAP. - Många av våra kunder är internationellt verksamma, säger Iberconsults VD Eduardo Medeiro. De behöver vår hjälp för att behålla och stärka sin konkurrenskraft i den nya ekonomin. Genom att bli en del av Softronic ökar våra möjligheter att hjälpa våra kunder. - Sverige är ett av världens ledande IT-nationer, fortsätter Iberconsults VD, och inom Softronic finns en enorm kompetens, som vi och våra kunder kommer att ha nytta av. Softronic har dessutom lång erfarenhet och är ett stabilt företag i en bransch som kännetecknas av instabilitet. För Softronics dotterbolag, managementkonsultföretaget Consultus, är förvärvet också välkommet: - Vi känner Iberconsult väl sedan länge, säger VD Anders Baude. Vi samarbetar sedan flera år inom nätverket ACE, Allied Consultants Europé. Att vi nu ingår i samma koncern stärker båda bolagen. För mer information kontakta Anders Eriksson, VD, Softronic, 08-51 90 90 00, anders.eriksson@softronic.se Stig Martín, vVD, Softronic, 0708-81 30 04, 08-51 90 90 00, stig.martin@softronic.se Fakta om Iberconsult Iberconsults seniorkonsulter har arbetat tillsammans sedan 1979. Företaget Iberconsult grundades 1989 och idag har man 22 anställda. Med sin kompetens inom bl.a. Strategi, Marketing, Change Management och Management Systems, vägleder Iberconsult sina kunder i strategisk och organisatorisk utveckling. Iberconsult är ett portugisiskt företag med verksamhet i Portugal och Spanien. Företaget ingår i internationella nätverk inom både EU och USA och arbetar under parollen: "Vi säljer inte lösningar, vi skapar och implementerar dem!" Fakta om ACE Allied Consultants Europe, med säte i Bryssel, är ett partnerskap mellan oberoende konsultföretag i Europa som tillhandahåller ett brett spektrum av konsulttjänster till multinationella företag, små och medelstora företag, offentliga sektorn, vårdsektorn, ideella organisationer och EU. Consultus har varit delägare i ACE sedan 1994. Alla delägare är väletablerade konsultföretag i sina respektive länder och de flesta av dem tillhör landets tio-i-topp bland managementkonsulter Fakta om Softronic Softronic AB är ett Internetföretag som skapar affärslösningar som bygger på nätverksekonomins logik, affärsmönster och möjligheter. Våra tjänster baseras på avancerad kompetens och erfarenhet inom modern teknik, eBiz, eStrategi och Change Management. Softronic har 360 anställda och finns i Stockholm, Göteborg och Malmö samt i Danmark, Estland, England, Frankrike, USA och nu även Portugal och Spanien. Softronic grundades 1984 och är noterat på Stockholms fondbörs O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT00050/bit0002.pdf

Dokument & länkar