Softronic kompetensutvecklar höjdare i branschen

Softronic kompetensutvecklar höjdare i branschen På Softronic Universitetet har företag möjlighet att få skräddarsydd utbildning inom den senaste tekniken. Under hösten hålls kurser för WM- data, med vilka man ingått ett samarbete. På schemat står bla senaste Internetteknik och en utökad kursplan planeras för våren. Softronic Universitetet utvecklar och skräddarsyr utbildning inom den senaste teknologin med hjälp av lämpliga föreläsare från moderbolaget. Detta görs för att generera ömsesidig kompetensutveckling för kunder och anställda. Anpassat efter behoven hos beställare och kursdeltagare lyfter man fram kompetens inom bland annat webbteknik, XML, SQL, ASP, C++ och Visual Studio. - Våra konsulter har mycket hög verksamhetskompetens inom de branscher vi verkar, säger en av WM-datas ansvariga för kompetensutveckling, Lars Hannéll. Många kunder har vi haft i upp till tio år, ja till och med 30 år, fortsätter Hannéll. Vi har följt dem under deras och teknikens utveckling och kompetensutvecklingsprogrammet bidrar till möjligheten att fortsätta med det. Kompetensutveckling uppskattas också av medarbetarna. - Vi vet att det finns behov av kompetensutveckling inom den senaste Internettekniken hos många företag, säger Softronics VD Anders Eriksson. Kompetensutveckling är essentiellt i vår bransch, dels för att stimulera och attrahera personal samtidigt som bolagen behöver kompetens att följa den senaste teknikutvecklingen. Genom den breda och djupa kompetensen inom Softronic kan utbildningarnas innehåll väl anpassas till kundens behov. Softronic Universitetet erbjuder också en flexibilitet nät det gäller utbildningarnas tidsmässiga förläggning, vilket gör att man minimerar produktionsstörningar hos beställaren. Softronic AB Softronic bidrar till affärsutveckling genom att leverera integrerade lösningar inom teknik, management och kommunikation. Strategi kombineras med spjutspetsteknik och verksamhetskunnande för att med ett helhetsperspektiv tillvarata Internets möjligheter. Softronic grundades 1984, vilket innebär att bolaget har lång erfarenhet från att utveckla affärskritiska lösningar. Koncernen har 415 anställda och finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås samt i Danmark, Estland, Frankrike, Portugal, Spanien och USA. Bolaget är noterat på Stockholms fondbörs Attract 40. www.softronic.se För mer information kontakta: Softronics VD, Anders Eriksson, anders.eriksson@softronic.se Telefon: 08-51 90 90 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00120/bit0002.pdf

Dokument & länkar