Softronic lanserar verktyg för stabila och kraftfulla portaler

Softronic lanserar verktyg för stabila och kraftfulla portaler Softronic lanserar idag CSE Portal Toolkit, ett egetutvecklat helt XML- baserat verktyg för att skapa dynamiska och personifierade portaler. Sof- tronics Portal Toolkit innehåller funktioner utan motsvarighet på markna- den för dynamiska affärsvebbplatser. - För varje dag som går upplever vi att efterfrågan på företagsportaler ökar, säger Softronics VD Anders Eriksson. Det finns många som utger sig för att kunna leverera denna typ av lösningar, men ofta handlar det då bara om enkla lösningar för små volymer och utan möjlighet till koppling mot företagets kärnverksamhet. Idag presenterar Softronic CSE Portal Toolkit för företag med krav på att snabbt och enkelt kunna kombinera den företagsspecifika informationen med externa data. Portal Toolkit kan knytas till Content Server, Softronics publiceringsmotor för webb, intranet och extranet. - Jag menar att vi ligger långt före i den tekniska utvecklingen, fortsät- ter Eriksson. Softronic Portal Toolkit gör det möjligt att samla hela fö- retagets verksamhet och effektivt skapa personaliseringar för olika yrkes- roller och till varje individ som arbetar på, eller har kontakt med, före- taget i fråga. Så skapas ett digitalt företag. Softronics Portal Toolkit lämpar sig för alla offensiva företag med starkt behov att inhämta, sortera, kategorisera, sprida och förmedla kunskap och stora informationsmängder. Med Portal Toolkit kan B2B, B2C och B2E- lösningar enkelt skapas. Genom att personalisera portalen, minskas den tid som varje medarbetare ägnar åt att söka data och information, både internt och externt. Softronic Portal Toolkit ger möjligheter att Förinställda webbplatser för olika användarkategorier där innehåll anpas- sas per kategori. Via Portal Toolkit kan innehåll och tillgängliga katego- rier enkelt administreras. Fullt personaliserbara portalplatser där varje användare kan "ta över" och gradvis personalisera sin egen webbplats med utgångspunkt från en förins- tälld webbplats. Erfarna och kunniga användare kan publicera sin personaliserade webbplats för andra att använda eller utgå ifrån när de ska bygga sin egen portalin- gång.En besökare kan tillfälligt "låna" en förinställd/publicerad webbplats för att sedan återgå till sin egen. En användare kan generera en URL till sin sida för andra att använda. Varje webbplats kan innehålla en eller flera portalsidor. Exempelvis kan hemsidan styras av yrkesroll och samtidigt kan användaren sätta upp en sida för personliga intressen. Systemet tillåter också att varje portalsida i sin tur kan konstrueras med en eller flera personaliserbara areor (t.ex. med olika layout och/eller behörighet). Softronic AB Softronic bidrar till affärsutveckling genom att leverera integrerade lös- ningar inom teknik, management och kommunikation. Strategi kombineras med spjutspetsteknik och verksamhetskunnande för att med ett helhetsperspektiv tillvarata Internets möjligheter. Softronic grundades 1984, vilket innebär att bolaget har lång erfarenhet från att utveckla affärskritiska lösning- ar. Koncernen har 415 anställda och finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås samt i Danmark, Estland, Frankrike, Portugal, Spanien och USA. Bolaget är noterat på Stockholms fondbörs Attract 40. För mer information: www.softronic.se För mer information kontakta: Softronics VD Anders Eriksson, anders.eriksson@softronic.se Telefon: 08-51 90 90 00 Affärsområdeschef eBiz Claes Brikell, claes.brikell@softronic.se Telefon: 0708-81 32 62 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00470/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00470/bit0002.pdf

Dokument & länkar