Softronic levererar webbplats: Alla Stockholmare ges möjlighet till ökad demokrati

Softronic levererar webbplats: Alla Stockholmare ges möjlighet till ökad demokrati 1,8 miljoner medborgare står i fokus när Softronic levererar ny webbplats för Stockholms läns landsting. För att klara dessa stora volymer krävs en stabil och skalbar IT-lösning. 120 webbredaktörer kans själva strukturera och uppdatera innehållet med hjälp av Softronics portalpubliceringsverktyg Content Server. Stockholms läns landstings (Sll) arbetar för att förbättra informationen till och kommunikationen med sin målgrupp - medborgarna. Den av Softronic utvecklade webbplatsen är ett viktigt led i arbetet. Webbplatsens offici- ella invigning sker idag vi landstingsfullmäktige. Inbjudan har gått ut till massmedia att delta. På webbplatsen har alla medborgare möjlighet att diskutera och debattera politiska frågor. "Veckans fråga" genererade vid ett tillfälle 12.000 inlägg. På andra delar av webbplatsen informerar Stockholms läns landsting sina 1,8 miljoner medborgare om hälso- och sjukvården samt om länstrafi- ken. 120 webbredaktörer sköter webbplats anpassad för synskadade Softronic har utbildat ca 120 webbredaktörer, som ansvar för innehåll och uppdatering av webbsidans olika delar. Landstingets webbplats ligger på Softronics webbhotell och administreras av landstingets webbredaktörer med hjälp av publiceringsverktyget Content Server. - Softronics publiceringsverktyg kräver inga förkunskaper i html och webb- design, utan möjliggör en decentraliserad ansvarsfördelning av webbplat- sens information, säger Gunnar Sandell, projektansvarig på Stockholms läns landsting. Att så enkelt kunna uppdatera och förändra webbplatsen var en av de avgörande orsakerna till att vi beslöt oss för att samarbeta med Softronic i utvecklingen av sll.se. För att försäkra medborgarnas rätt till lättillgänglig och aktuell infor- mation har arbetet med webbsidans informationsstruktur varit mycket vik- tig. Sll har därför arbetat med fokusgrupper samt Softronics användbar- hetsarkitekter. Vidare är sll.se synskadeanpassad och har utformats i sam- råd med experter på detta område. I och med valet av Softronics publiceringsverktyg Content Server, kan Sof- tronics Portal Toolkit nyttjas, ett helt XML-baserat verktyg som gör det möjligt att personifiera www.sll.se Softronic AB Softronic bidrar till affärsutveckling genom att leverera integrerade lös- ningar inom teknik, management och kommunikation. Strategi kombineras med spjutspetsteknik och verksamhetskunnande för att med ett helhetsperspektiv tillvarata Internets möjligheter. Softronic grundades 1984, vilket innebär att bolaget har lång erfarenhet från att utveckla affärskritiska lösning- ar. Koncernen har 415 anställda och finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås samt i Danmark, Estland, Frankrike, Portugal, Spanien och USA. Bolaget är noterat på Stockholms fondbörs Attract 40. För mer information: www.softronic.se För mer information kontakta: Softronics VD Anders Eriksson, anders.eriksson@softronic.se Telefon: 08-51 90 90 00 Affärsområdeschef eBiz Claes Brikell, claes.brikell@softronic.se Telefon: 0708-81 30 25 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/10/20001010BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/10/20001010BIT00060/bit0002.pdf

Dokument & länkar