Softronic tillvaratar nya möjligheter med Softronic Ventures

Softronic tillvaratar nya möjligheter med Softronic Ventures För att att ta tillvara på idéer och affärsmöjligheter i den kreativa nätverksekonomin etablerar Softronic utvecklingsbolaget Softronic Ventures. Den nya enheten kommer att verka som ett drivhus för nya entreprenörföretag, där Softronic investerar både kapital och kunskap. Utvecklingsbolaget är en i raden av nya enheter i Softronic AB:s expansion under år 2000. Softronic har under flera år byggt upp kompetens inom eBiz och eStrategi och kommer ofta i kontakt med entreprenörer med intressanta, utvecklingsbara idéer och hög kompetens. Softronic Ventures ska investera kapital jämte managementresurser, strategiskt och tekniskt know-how och på så sätt bidra i lovande utvecklingsföretags startskeden. Softronic Ventures ska vara en attraktiv kapital- och kunskapspartner till innovativa och nyskapande aktörer i den nya ekonomin. - Tack vare vår breda kompetens inom internetområdet har vi fått flera propåer från entreprenörer och riskapitalbolag om samarbete. Genom att bilda ett fokuserat utvecklingsbolag kan vi i större utsträckning utnyttja de nya affärsmöjligheterna, säger Softronics VD Anders Eriksson. - Vi har inom Softronickoncernen en mycket stark kombination av tekniskt kunnande och management, fortsätter Eriksson, bl.a. har dotterbolaget Consultus många års erfarenhet av affärsstrategi, organisation och corporate finance. Softronic Venture startas den 5:e juni då bolagets VD Peter Forhaug tillträder. Peter har mångårig erfarenhet från riskkapitalbranschen, senast som Investment Manager i Norvestia, ett finsk börsnoterat investmentbolag med nordiskt fokus. - Softronic Venture kommer initialt att kapitaliseras av Softronic AB men på sikt kommer även externa investerare att erbjudas ägande. Det tycks finnas god tillgång på riskkapital som i kombination med bra idéer och teknisk kompetens borde kunna ge Softronics aktieägare möjlighet till ytterligare värdetillväxt utöver det som kommer av konsultrörelsen, säger Peter Forhaug. För mer information kontakta Anders Eriksson, VD Softronic, 08-51 90 90 00, anders.eriksson@softronic.se Claes Fägersten, Ek. dir Softronic, 08-51 90 90 00, claes.fagersten@softronic.se Fakta om Softronic Softronic AB är ett Internetföretag som skapar affärslösningar som bygger på nätverksekonomins logik, affärsmönster och möjligheter. Våra tjänster baseras på avancerad kompetens och erfarenhet inom modern teknik, eBiz, eStrategi och ChangeManagement. Softronic har 360 anställda och finns i Stockholm, Göteborg och Malmö samt i Danmark, Estland, England, Frankrike, Spanien, Portugal och USA. Softronic grundades 1984 och är noterat på Stockholms fondbörs O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00220/bit0002.pdf

Dokument & länkar