Softronicportal skapar Gnosjöanda i Södertörn

Softronicportal skapar Gnosjöanda i Södertörn Softronic utvecklar portal för ett 50-tal företag i Södertörn för att främja samarbete och öka konkurrenskraften. Det är ett NUTEK-finansierat projekt och är det första av flera planerade portaler av detta slag. "Nutek, som stött projektet, är mycket nöjt med resultatet. Dess förhoppning är att likartade prortaler kan utvecklas i fler branscher." (CS 000505). Detta projekt som Softronic varit en del av, syftar till att öka konkurrenskraften för ett 50-tal mindre företag på Södertörn. Företagen bildar tillsammans nätverket Verkstad Södertörn och genom att på intellegent sätt nu utnyttja internet, finns det möjlighet för dessa att i sann Gnosjöanda samarbeta och effektivisera sina verksamheter. En portal har byggts med hjälp av Softronics publiceringsverktyg Content Server. Tack vare portalen kan de olika företagen bl.a. efterlysa eller erbjuda ledig arbetskraft eller maskiner, de kan kommunicera och gå ihop om gemensamma uppdrag/projekt. Externa företag kan också göra förfrågningar och tack vare portalen och nätverkets samarbete erhålla snabba leveranser. Givetvis finns det också möjlighet för företagen att marknadsföra sig på portalens publika webbplats. Gammal industri möter ny teknik Portalen skall bli nätverksföretagens primära arbetsverktyg. - För att nätverksföretagen skall använda ett verktyg av det här slaget, måste det vara lättanvänt och effektivt, säger Ola Blomkvist projektledare på Softronic. Därför har vi lagt ett stort arbete på att kombinera användbarhet med vårt publiceringsverktyg Content Server och den senaste webbtekniken. Softronic har utvecklat Content Server som är ett komplett databaserat webbsystem för att publicera och administrera en eller flera webbplatser. Content Server är ett publiceringsverktyg för Internet och/eller intranät som är speciellt lämpat för webbplatser med mycket information och ett kontinuerligt informationsflöde. Den kanske viktigaste fördelen med Content Server är att även oerfarna användare mycket snabbt kan publicera material på en webbplats utan förkunskaper i HTML eller webbdesign. Nätverksföretagen kan alltså själva uppdatera delar av portalen med speciella behörighetsstyrda mallar som är knutna till funktionerna. Samtliga nätverksföretag är därför försedda med ISDN/ADSL-förbindelser för att kunna använda webbplatsen. För mer information kontakta Anders Eriksson, VD Softronic, 08-51 90 90 00, anders.eriksson@softronic.se Claes Brikell, affärsområdeschef Softronic, 08- 51 90 90 00, 0708-81 30 25, claes.brikell@softronic.se Fakta om Softronic Softronic AB är ett Internetföretag som skapar affärslösningar som bygger på nätverksekonomins logik, affärsmönster och möjligheter. Våra tjänster baseras på avancerad kompetens och erfarenhet inom modern teknik, eBiz, eStrategi och ChangeManagement. Softronic har 360 anställda och finns i Stockholm, Göteborg och Malmö samt i Danmark, Estland, England, Frankrike, Spanien, Portugal och USA. Softronic grundades 1984 och är noterat på Stockholms fondbörs O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00940/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00940/bit0002.pdf

Dokument & länkar