Solreneriet beviljas företagsrekonstruktion


Stockholm 2019-02-13; Stockholms tingsrätt har beviljat serviceföretaget Solreneriets ansökan om rekonstruktion. Advokat Anders Aspegren vid advokatfirman Fylgia har godkänts som rekonstruktör. Ambitionen är att rekonstruktionen ska vara färdig före sommaren, då handlingsplanen redan är fastställd. Syftet är att säkra Solreneriets framtida drift.

Bakgrunden till Solreneriets ansökan om rekonstruktion är de uppdrag företaget har haft rörande städning och sanering av pendeltågen och tunnelbanan i Stockholm. Uppdraget för pendeltågen avslutades redan våren 2018 men medför ändå kostnader som fortfarande belastar bolaget.  

Det andra åtagandet som orsakar bolaget stora kostnader är städningen av Stockholms tunnelbanetåg och depåer. Uppdraget var lönsamt fram till år 2018 när klottret och skadegörelsen ökade lavinartat. Avtalet låg för omförhandling 2018 men Solreneriet fick inte gehör för sitt krav att anpassa avtalet till de nya förutsättningarna och valde därför att säga upp avtalet med leverans under uppsägningstiden fram till och med april 2019

– Vi tar med denna åtgärd ansvar för den uppkomna situationen, säger Tina Wessman Hellstadius, Vd, Solreneriet. Vi begär hjälp för att avsluta de båda olönsamma uppdragen, och vi är glada att vi ges den här möjligheten. Syftet med rekonstruktionen är att säkra Solreneriets fortsatta drift samtidigt som hänsyn i möjligaste mån tas till våra duktiga medarbetare, kunder och leverantörer.

Solreneriet har idag inga skulder och efter att rekonstruktionen är genomförd är det ett företag med styrka och potential. Personalkostnader är den enskilt största utgiftsposten för företaget och därför behöver Solreneriet hjälp med att avsluta de två olönsamma uppdragen.

– Solreneriet är ett företag med fin historik som drabbats av ett tillfälligt och tydligt problem. De flesta av orsakerna till problemet är åtgärdade, men vissa ekonomiska effekter kvarstår att hantera. Som jag ser det så är alla förutsättningar för att lyckas med en företagsrekonstruktion uppfyllda. Eftersom det redan finns en tydlig handlingsplan och den till stor del är genomförd så tror jag att det kommer bli en förhållandevis snabb och framgångsrik process för medarbetarna och verksamheten i stort, säger Marcus Wenner, Vd Svensk Företagsrekonstruktion, som bistår Solreneriet i processen.

Borgenärssammanträde är planerat till den 25 februari 2019.

Solreneriet ägs av finska Solemo OY


För mer information, vänligen kontakta:

Tina Wessman Hellstadius, Vd, Solreneriet AB
T: +46 702 683 118 
E: tina.hellstadius@sol.se

Marcus Wenner, Vd, Svensk Företagsrekonstruktion AB
T: +46 708 27 41 61
E: marcus.wenner@svenskrekonstruktion.se


Fakta: Det här är en företagsrekonstruktion

En företagsrekonstruktion är en process som syftar till att ett företag ska återfå lönsamhet och undvika att riskera en konkurs. Under processens gång så finns det regler som skyddar bolaget från avtalsbrott, vilket säkrar den fortsatta driften av verksamheten. Endast ett företag som har tillräckliga möjligheter att lyckas tillåts att genomföra en företagsrekonstruktion och det är tingsrätten som fattar beslut om att starta och avsluta en företagsrekonstruktion.

Om oss

Solreneriet AB är ett av de ledande serviceföretagen i Sverige och levererar städ-, hygien- och underhållstjänster till privata och offentliga uppdragsgivare. Med erfarenhet från besöksintensiva miljöer såsom kryssningsfartyg, flyg, tåg och processindustrin samt uppdrag inom sjukvård, hotell, livsmedel och offentliga lokaler gör deras utbud av kompetens unikt. Solreneriet AB grundades 1995 och blev 2012 en del av Solemo OY, som sysselsätter totalt 14 000 medarbetare, varav cirka 650 arbetar i Sverige. År 2018 omsatte Solreneriet AB cirka 260 miljoner kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Stockholms tingsrätt har beviljat serviceföretaget Solreneriets ansökan om rekonstruktion. Ambitionen är att rekonstruktionen ska vara färdig före sommaren, då handlingsplanen redan är fastställd. Syftet är att säkra Solreneriets framtida drift.
Twittra det här