Solreneriet har genomfört en lyckad rekonstruktion

Stockholm 2019-06-20; Solreneriets ackordsförslag beviljades idag av Stockholms Tingsrätt sedan samtliga borgenärer vid ackordsförhandlingen röstat ja. Företaget har under rekonstruktionen lyckats med en kraftig bantning av kostnader och ökat resultatet i positiv riktning. Tingsrätten konstaterar i sitt beslut att Solreneriet nu står på en solid grund för en stabil framtida utveckling. 

Bakgrunden till Solreneriets ansökan om rekonstruktion i början av året var de uppdrag företaget har haft rörande städning och sanering i Stockholm inom kollektivtrafiken. Uppdragen blev olönsamma på grund av ändrade förhållanden. Solreneriet fick inte gehör för sitt krav på anpassning och sa upp avtalen. 

– Vi är glada över arbetet med rekonstruktionen och tackar leverantörer och andra aktörer runt bolaget som gjort det möjligt för oss att gå stärkta ur den situation vi befann oss i, bland dem Svensk Företagsrekonstruktion AB och bolagets rekonstruktör vid Advokatfirman Fylgia, säger Tina Wessman Hellstadius, Vd Solreneriet. Det betyder mycket för oss att vi nu går ur rekonstruktionen. Vi kan istället fokusera på affärer och satsa på lönsam tillväxt.   

Före ackordsförhandlingen har Solreneriet uppnått förlikning med samtliga fackföreningar vilket innebär att tingsrättens beslut kommer stå fast. Arbetet i processen och åtgärder i åtgärdsplanen är genomförda, vilket innebär att hela rekonstruktionsarbetet är avslutat. 

– För att kunna vara med i de stora upphandlingarna har vi forcerat arbetet med rekonstruktionen. En rekonstruktion som i detta fall, där vi har genomfört ett omfattande rekonstruktionsarbete, brukar ta avsevärt längre tid, säger bolagets rekonstruktör Anders Aspegren, advokat Fylgia. Ambitionen var att rekonstruktionen skulle vara klar före sommaren och det har vi lyckats med.  

 Vi är imponerade av att bolaget som har genomfört så omfattande åtgärder på så kort tid samtidigt med alla de extra uppgifter som en företagsrekonstruktion innebär, har hanterats på ett utmärkt sätt säger, Marcus Wenner, Svensk Företagsrekonstruktion AB. Solreneriet är återigen skuldfritt och är efter att den lyckade rekonstruktionen nu har avslutats ett företag med styrka och potential.  

Textruta

För mer information, vänligen kontakta: 

Tina Wessman Hellstadius, Vd Solreneriet AB  
T: +46 702 683 118  
E: tina.hellstadius@sol.se  

Anders Asperen, Rekonstruktör Advokat Fylgia 
T: +46 8 442 53 00 
E: anders.aspegren@fylgia.se  

Hermine Bond, Associate, Coast Communications 
T: +46 70 720 09 71 
E: hermine.bond@coast.se  

Taggar:

Om oss

Solreneriet AB är ett av de ledande serviceföretagen i Sverige och levererar städ-, hygien- och underhållstjänster till privata och offentliga uppdragsgivare. Med erfarenhet från besöksintensiva miljöer såsom kryssningsfartyg, flyg, tåg och processindustrin samt uppdrag inom sjukvård, hotell, livsmedel och offentliga lokaler gör deras utbud av kompetens unikt. Solreneriet AB grundades 1995 och blev 2012 en del av Solemo OY, som sysselsätter totalt 14 000 medarbetare, varav cirka 650 arbetar i Sverige. År 2018 omsatte Solreneriet AB cirka 260 miljoner kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Solreneriets ackordsförslag beviljades idag av Stockholms Tingsrätt. Det innebär att rekonstruktionsarbetet därmed är avslutat.
Twittra det här