Valberedningen för Sonetel AB inför årsstämman 2018

Styrelsens ordförande Mats Sommarström har kontaktat de större aktieägarna för att utse en valberedning inför årsstämman som hålles den 19 december 2018. Ledamöterna har utsetts av Sonetels tre största ägare/ägargrupper som önskar ingå i valberedningen.

Följande aktieägare har identifierats som de tre röstmässigt största aktieägarna i Sonetel som är villiga att ingå i valberedningen och de har utsett följande ledamöter:

  • Swedish General Consulting AB har utsett Mats Sommarström
  • ALMI Stockholm Investeringsfond AB har utsett Tomas Bennich
  • Tim Hansen har utsett Tim Hansen

Ovan angivna aktieägare representerar tillsammans cirka 41,73 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till styrelsens ordförande: mats.sommarstrom@sonetel.com.

För mer information vänligen kontakta:

  • Mats Sommarström, styrelseordförande, Telefon: 08 525 04 160
  • Henrik Thomé, vd, Telefon: 08-525 060 11

Om Sonetel
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 120 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 50 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolaget utsågs 2016 och 2017 av Deloitte till ett av Sveriges mest snabbväxande teknikföretag (”Sweden Technology Fast 50”), samt ett av Europas 500 mest snabbväxande företag (”Technology Fast 500™ Europe, Middle East & Africa”), med en tillväxt på 459% från 2013 till 2016. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
henrik@sonetel.com

G&W Fondkommission
Telefon: 08-503 000 50
www.gwkapital.se

Prenumerera