Ändringar i styrelsen för Song Networks Holding AB

Ändringar i styrelsen för Song Networks Holding AB Song Networks Holding AB (Stockholmsbörsen: SONW) meddelar idag att Lennart Åsander lämnar styrelsen Lennart Åsander lämnar sitt ledamotskap i Song Networks Holding ABs styrelse som en följd av att Vattenfall avyttrat sitt aktieinnehav i bolaget. Val av ny styrelseledamot kommer att ske på ordinarie bolagsstämma 2004. För information, vänligen kontakta: Song Networks Holding AB Song Networks Holding AB Tomas Franzén, CEO Jenny Moquist, IR Manager Tel: 08-5631 0111 Tel: 08-5631 0219 Mobile: 0701-81 01 11 Mobile: 0701-810 219 E-mail: E-mail: tomas.franzen@songnetworks.net jenny.Moquist@songnetworks.net Om Song Networks (Stockholmsbörsen: SONW) Song Networks är en data- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Affärsidén är att erbjuda den bästa bredbandslösningen för datakommunikation, Internet och telefoni till företag i Norden. Bolaget grundades 1995 i Sverige och har cirka 840 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och Bolaget har 24 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward- looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/31/20031031BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/31/20031031BIT00240/wkr0002.pdf

Om oss

Song Networks (tidigare Tele1 Europe) är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i hela Norden. Affärsidén är att erbjuda helhetslösningar för data, Internet, tal och till företag.

Dokument & länkar