Bilprovningen ansluter samtliga 179 stationer till Song Networks för effektivare datakommunikation till ett värde av 35

Bilprovningen ansluter samtliga 179 stationer till Song Networks för effektivare datakommunikation till ett värde av 35 MSEK Song Networks Holding AB:s (Stockholmsbörsen: SONW) svenska dotterbolag Song Networks Svenska AB har tecknat avtal med Bilprovningen om leverans av datakommunikation för 179 stationer och kontor i Sverige, efter en offentlig upphandling. Avtalet löper över 3 år och värdet för Song Networks är ca 35 MSEK. - Det som vägde tyngst för oss var Songs pris och prestanda. Att Song dessutom kan leverera en lösning med Quality of Service (QoS) passar oss väl då vi överväger att införa IP-telefoni samt att inkludera vår existerande plattform för videokonferens i lösningen, och då krävs det att trafiken i nätet kan prioriteras, säger C-G Gustafsson, IT-chef på Bilprovningen. Jämfört med den tidigare lösningen baserad på Frame Relay, upprättas nu en VPN-lösning baserad på Songs IP-nät som är mer flexibel, lättadministrerad och som ger samtliga anslutna stationer och kontor fast anslutning till Bilprovningens nät. Bilprovningens huvudkontor i Vällingby ansluts till Songs nät med en redundant förbindelse på 100 Mbit/s och resterande enheter med förbindelser på 2 Mbit/s, samtliga med en ISDN-backup. - Att Bilprovningen väljer Songs IP VPN-lösning är ett bevis på hög funktionalitet, säkerhet och prestanda i relation till priset, säger Mats Almgren, försäljningsdirektör på Song Networks. Dessutom är flexibiliteten viktig så att kunden har möjlighet att utveckla lösningen efter sina behov vartefter dessa förändras. För mer information, vänligen kontakta: Song Networks Svenska AB Song Networks Svenska AB Mats Almgren, försäljningsdirektör Tobias Gyhlenius, presstjänst Tel: 08-5631 02 40 Tel: 08-5631 05 27 Mobil: 0701-810 240 Mobil: 0701-810 527 E-post: E-post: mats.almgren@songnetworks.se tobias.gyhlenius@songnetworks.se Bilprovningen C-G Gustafsson, IT-chef Tel: 08-759 21 34 Mobil: 0705-59 40 00 E-post: cio@bilprovningen.se Om Song Networks, (Stockholmsbörsen: SONW) Song Networks är en data- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Affärsidén är att erbjuda den bästa bredbandslösningen för datakommunikation, internet och telefoni till företag i Norden. Bolaget grundades 1995 i Sverige och har cirka 800 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och Bolaget har 24 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward- looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt. För närmare information om sådana risker och osäkerhetsfaktorer som påverkar företagets verksamhet, se Song Networks Holding AB:s rapporter som kontinuerligt inges till U.S. Securities and Exchange Commission tillsammans med bolagets årsredovisningar (formulär 20-F) och övriga rapporter (formulär 6-K). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/26/20030526BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/26/20030526BIT00080/wkr0002.pdf

Om oss

Song Networks (tidigare Tele1 Europe) är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i hela Norden. Affärsidén är att erbjuda helhetslösningar för data, Internet, tal och till företag.

Dokument & länkar