First Hotels effektiviserar sin datakommunikation mellan 45 hotell i Sverige, Norge och Danmark genom Song Networks

First Hotels effektiviserar sin datakommunikation mellan 45 hotell i Sverige, Norge och Danmark genom Song Networks Song Networks Holding AB:s (Stockholmsbörsen: SONW) svenska dotterbolag Song Networks Svenska AB har tecknat avtal med First Hotels om leverans av datakommunikation. Lösningen omfattar 45 hotell och 3 kontor i Sverige, Norge och Danmark, som kopplas samman i ett privat nätverk genom Song Networks IP VPN-lösning. Avtalet löper över 3 år och värdet för Song Networks är ca 8 MSEK. Lösningen ger 45 av First Hotels 62 hotell fast anslutning till centrala IT-system med kraftigt utökad kapacitet och förbättrad tillgänglighet, samt tillgång till internet. - Songs lösning förbättrar kommunikationen mellan hotellen och gästerna. Via vårt webbaserade bokningssystem med information om hotellens beläggning kan gästen själv boka boende efter sina önskemål. Samtidigt har hotellen tillgång till First Member, vår centrala medlemsdatabas som bland annat innehåller information om hotellmedlemmens önskemål och krav på sitt boende. Servicen ökar när vi blir mer lättillgängliga för kunderna, samtidigt som varje lokalt hotell snabbt får information via First Member om vilka önskemål och förväntningar den enskilde gästen har, säger Jonas Ridderström, VD på First Hotels. Hotellen i First Hotels lösning kopplas samman via Song Networks IP VPN- tjänst. Lösningen är skalbar och anpassas enkelt om ytterligare hotell behöver anslutas, nya tjänster läggas till eller kapaciteten i lösningen utökas. Hotellen har tillgång till bokningssystem och medlemsdatabas samt erbjuds andra tjänster centralt istället för att behöva stå med egen IT-kompetens och utrustning, exempelvis för sin e-mail. - Det är väldigt roligt att First Hotels väljer Song Networks som leverantör för sin datakommunikationslösning. Song har ett unikt nät med nordisk täckning, något som gör oss till det självklara valet när företag som finns i ett eller flera nordiska länder vill effektivisera sin datakommunikation, säger Mats Almgren, försäljningsdirektör på Song Networks. För mer information, vänligen kontakta: Song Networks Svenska AB Song Networks Svenska AB Mats Almgren, försäljningsdirektör Tobias Gyhlenius, presstjänst Tel: 08-5631 02 40 Tel: 08-5631 05 27 Mobil: 0701-810 240 Mobil: 0701-810 527 E-post: E-post: mats.almgren@songnetworks.se tobias.gyhlenius@songnetworks.se Om Song Networks, (Stockholmsbörsen: SONW) Song Networks är en data- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Affärsidén är att erbjuda den bästa bredbandslösningen för datakommunikation, internet och telefoni till företag i Norden. Bolaget grundades 1995 i Sverige och har cirka 800 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och Bolaget har 24 kontor runt om i Norden. Se vidare på www.songnetworks.net. Om First Hotels First Hotels är en hotellkedja med 62 hotell i Sverige, Norge och Danmark. Målsättningen är att erbjuda hotell av hög och jämn kvalitet på de viktigaste destinationerna i Norden. First Hotels ska upplevas som ett andra hem för individuella behov i moderna tider. Se vidare på www.firsthotels.se Den information och de uttalanden som ingår i denna publikation och som inte är historiska fakta är uttalanden om framtiden som innehåller prognoser från ledningen för Song Networks. Song Networks kan inte lämna några garantier för att de framtida resultat som nämns eller som antyds i sådana uttalanden kommer att uppnås eller att de, om de uppnås, kommer att vara representativa för resultatet under därpå följande perioder. Verkliga händelser eller resultat kan skilja sig åt avsevärt på grund av de risker som Song Networks står inför. Dessa risker omfattar, men är inte begränsade till, förändrade förutsättningar för verksamheten, förändringar inom telekommunikationsindustrin och den allmänna ekonomin, konkurrensförhållanden, förändringar i tjänsteutbudet samt risker som sammanhänger med den korta tid som Song Networks varit verksamt, etablering på framväxande marknader, hantering av den snabba tillväxten, förvärv och strategiska investeringar, internationell verksamhet, beroendet av effektiva system för fakturering och information, framtida kapitalbehov, riskerna med framtida lagstiftning. Allt detta gör att de faktiska resultaten kan avvika avsevärt från de framtida resultat som anges, nämns eller antyds i olika uttalanden om den kommande utvecklingen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/22/20030522BIT00260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/22/20030522BIT00260/wkr0002.pdf

Om oss

Song Networks (tidigare Tele1 Europe) är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i hela Norden. Affärsidén är att erbjuda helhetslösningar för data, Internet, tal och till företag.

Dokument & länkar