Joachim Jaginder utsedd till ny Chief Financial Officer för Song Networks Holding AB

Joachim Jaginder utsedd till ny Chief Financial Officer för Song Networks Holding AB Song Networks Holding AB (Stockholmsbörsen: SONW) meddelar idag att Joachim Jaginder blir ny Chief Financial Officer för Song Networks Holding AB. Joachim Jaginder kommer närmast från Teleca AB där han har varit Chief Financial Officer sedan februari 2002. Dessförinnan var han Chief Financial Officer FO för AU-System. Efter samgåendet mellan Teleca och AU-System utsågs han till Chief Financial Officer för den nya sammanslagna koncernen. Före anställningen på AU-System var han Chefscontroller för svenska McDonald's. Joachim Jaginder kommer att tillträda sin tjänst hos Song Networks Holding den 7 maj. - Jag är glad att kunna knyta en så kompetent kraft som Joachim Jaginder till Företaget. Vi har arbetat tillsammans tidigare på AU- System, så jag vet att han kommer att bidraga till ledningen av Song Networks på ett bra sätt, säger Tomas Franzén, Koncernchef, Song Networks Holding AB. För mer information, vänligen kontakta: Song Networks Holding AB Tomas Franzén, Telefon: 08 5631 0111 Mobil: 0701 810 111 tomas.franzen@songnetworks.net Om Song Networks, tidigare Tele1 Europe, (Stockholmsbörsen: SONW) Song Networks är en data- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Affärsidén är att erbjuda den bästa bredbandslösningen för datakommunikation, Internet och telefoni till företag i Norden. Detta innebär att Song Networks levererar kommunikationslösningar som är attraktivt anpassade efter varje kunds behov. Song Networks är idag den enda pan-nordiska operatören som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet till företag. Företaget grundades 1995 i Sverige och har cirka 800 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och Bolaget har 24 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward- looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/10/20030310BIT00820/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/10/20030310BIT00820/wkr0002.pdf

Om oss

Song Networks (tidigare Tele1 Europe) är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i hela Norden. Affärsidén är att erbjuda helhetslösningar för data, Internet, tal och till företag.

Dokument & länkar