Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Song Networks Holding AB (publ)

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Song Networks Holding AB (publ) Vid ordinarie bolagsstämma i Song Networks Holding AB (publ) ("Song") idag med början kl. 15.00 på Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm fattades bland annat följande beslut: * Styrelsen valdes enligt förslag i kallelsen: Omval av Lars Grönberg (styrelseledamot i Song sedan 2000) samt nyval av Tomas Franzén (VD för Song och styrelseordförande i Grin AB samt styrelseledamot i Allgon AB, BTS AB, Epsilon AB, OEM International AB och ProAct AB), Roger Holtback (VD för Holtback & Partner AB och styrelseordförande i Capio AB, Gunnebo AB, Nordic Capital, S.A.T.S Holding AB samt styrelseledamot i Stena Group och TBG N.V), Märta Josefsson (tidigare strategiansvarig för bland annat DnB Asset Management), Kjell Nilsson (tidigare bl a VD för Boliden AB och Trelleborg AB och styrelseordförande i Active Capital AB, Koenigsegg Automative AB, Radius Technology AB, Simonsen AB och Syntagma AB samt styrelseledamot i Boliden AB, Carl Bro A/S och Rörvik AB), Lennart Åsander (ledande befattningar inom Vattenfall och styrelseordförande i Kraftdragarna AB, Compeer AB samt styrelseledamot i Arlanda Express AB, Växtriket Utveckling AB och Home Solution AB) och Raj Raithatha (VD för Versatel International). * Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002 fastställdes. * Beslöts i enlighet med verkställande direktörens och styrelsens förslag om resultatdisposition. * Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. * Beslöts i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen innebärande att aktiekapitalgränserna höjs. * Beslöts att ge styrelsen i uppdrag att utse ersättnings- och revisionskommittéer samt att inte utse nomineringskommitté. I sitt anförande redogjorde verkställande direktören Tomas Franzén för Songs utveckling under 2002. Vid konstituerande styrelsesammanträde utsågs Roger Holtback till styrelsens ordförande. För mer information, vänligen kontakta: Song Networks Holding AB Tomas Franzén, Koncernchef Telefon: 08 5631 0111 Mobil: 0701 810 111 tomas.franzen@songnetworks.net Om Song Networks, (Stockholmsbörsen: SONW) Song Networks är en data- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Affärsidén är att erbjuda den bästa bredbandslösningen för datakommunikation, internet och telefoni till företag i Norden. Detta innebär att Song Networks levererar kommunikationslösningar som är attraktivt anpassade efter varje kunds behov. Företaget grundades 1995 i Sverige och har cirka 800 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och Bolaget har 24 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030409BIT01360/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030409BIT01360/wkr0002.pdf

Om oss

Song Networks (tidigare Tele1 Europe) är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i hela Norden. Affärsidén är att erbjuda helhetslösningar för data, Internet, tal och till företag.

Dokument & länkar