Kontantemissionerna i samband med Song Networks finansiella rekonstruktion är avslutade

Report this content

Kontantemissionerna i samband med Song Networks finansiella rekonstruktion är avslutade Song Networks Holding AB (Stockholmsbörsen: SONW) meddelar att de kontantemissioner som utgör en del av Bolagets finansiella rekonstruktion har genomförts som planerat. Genom emissionerna tillförs Bolaget totalt cirka SEK 495 miljoner i likvida medel, före avdrag för emissionskostnader. I och med kontantemissionerna är rekonstruktionen i allt väsentligt genomförd och Song är därmed näst intill skuldfritt. Den 17 januari avslutades Songs två samtidiga företrädesemissioner. Aktieemissionen om cirka SEK 97 miljoner tecknades till cirka 90 procent eller SEK 88 miljoner och konvertibelemissionen om cirka SEK 83 miljoner tecknades till cirka 70 procent eller SEK 58 miljoner. De två emissionerna är, såsom tidigare meddelats, garanterade, varför resterande aktier respektive konvertibler kommer att tilldelas garanterna. Emitterade konvertibler kommer att noteras på Stockholmsbörsen. Utöver företrädesemissionerna har Song även genomfört en serie riktade kontantemissioner till de parter som deltar i den finansiella rekonstruktionen: - Riktad aktieemission till Vattenfall och Stena Adactum om totalt SEK 300 miljoner. - Riktad emission av konvertibla skuldförbindelser till Stena Adactum om nominellt SEK 15 miljoner. Totalt förväntas företrädesemissionerna och dessa riktade emissionerna tillföra bolaget cirka SEK 495 miljoner i likvida medel, före avdrag för emissionskostnader. Antalet aktier i Song kommer efter dessa emissioner och fullt utbyte av obligationer att uppgå till cirka 55,8 miljoner aktier före konvertering av konvertibla förlagslån, vilka ger rätt till konvertering till cirka 2,5 miljoner aktier. För information, vänligen kontakta: Song Networks Holding AB Tomas Franzén, koncernchef Telefon: 08 5631 0111 Mobil: 0701 810 111 tomas.franzen@songnetworks.net Om Song Networks, tidigare Tele1 Europe, (Stockholmsbörsen: SONW) Song Networks är en data- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Affärsidén är att erbjuda den bästa bredbandslösningen för datakommunikation, internet och telefoni till företag i Norden. Detta innebär att Song Networks levererar kommunikationslösningar som är attraktivt anpassade efter varje kunds behov. Song Networks är idag den enda pan-nordiska operatören som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet till företag. Företaget grundades 1995 i Sverige och har per 30 September 2002 cirka 975 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och Bolaget har 34 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward- looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt. För närmare information om sådana risker och osäkerhetsfaktorer som påverkar företagets verksamhet, se Song Networks Holding AB:s rapporter som kontinuerligt inges till U.S. Securities and Exchange Commission tillsammans med bolagets årsredovisningar (formulär 20-F) och övriga rapporter (formulär 6-K). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/23/20030123BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/23/20030123BIT00110/wkr0002.pdf

Dokument & länkar