Peter Lövgren utses som VD för Song Networks svenska verksamhet

Peter Lövgren utses som VD för Song Networks svenska verksamhet Song Networks Holding AB (NASDAQ: SONW, Stockholm Stock Exchange: SONW) meddelar att Peter Lövgren blir ny VD för Song Networks svenska verksamhet. Lövgren kommer närmast från ASP-företaget Iterium.net och börjar sin tjänstgöring på Song Networks AB den 5 november 2001. Peter Lövgren har utsetts till ny VD för Song Networks svenska verksamhet med tillträde den 5 november 2001. Lövgren är 38 år och civilekonom från Uppsala. Han kommer närmast från VD-posten på Iterium.net. Song Networks har på kort tid blivit den största alternativa bredbandsoperatöreren på den svenska marknaden. Jag tror på deras satsning kring det nordiska fibernätet och fokuseringen på företag i Norden. Jag ser det som en utmaning att fortsätta stärka bolagets ställning i Sverige, säger Peter Lövgren. Peter Lövgren har en lång erfarenhet från IT-branschen. Förutom VD- posten på Iterium.net har Lövgren varit vice VD på Microsoft AB och Teknisk chef för WM-data Owell. Hans erfarenheten av att leda rikstäckande teknikorganisationer med service- och konsultinriktning tillsammans med erfarenheten från att leda sälj- och marknadsarbete med produkter som utgångspunkt är en kombination som passar Songs svenska verksamhet utmärkt. Vi tror att han är den rätta personen att leda och inspirera vår svenska verksamhet och att fortsätta ta marknadsandelar på företagsmarknaden i Sverige, säger Ivar Strömberg, CEO, Song Networks Holding AB. För mer information, kontakta: Song Networks Holding AB Song Networks AB Ivar Strömberg, CEO Henrik Östmark,Informationschef Tel: 08-5631 0001 Tel: 08-5631 0040 Mobil: 0701 810 001 Mobil: 0701-810 040 E-post: E-post:henrik.ostmark@songnetworks.se ivar.stromberg@songnetworks.net Song Networks Holding AB Song Networks AB Jenny Moquist, Investor Peter Lövgren, VD Relations Manager Tel: 08-5631 0219 Mobil: 0701-830 302 Mobil: 0701-810 219 E-post:peter.lovgren@songnetworks.se E-post: jenny.moquist@songnetworks.net Om Song Networks, tidigare Tele1 Europe, (NASDAQ: SONW, Stockholmsbörsen: SONW) Song Networks är en snabbväxande data-, internet- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Affärsidén är att erbjuda bredbandslösningar för data, internet, hosting och telefoni till stora och medelstora företag i Norden. Song Networks är idag den enda pan-nordiska data- internet- och teleoperatören som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet till företag. Utbyggnaden sker i Nordens 80 största städer. Accessnäten, som binds samman med långdistansnät, blir en av Europas snabbaste motorvägar för data- och internettrafik med en initial kapacitet till kund på upp till en gigabit. Företaget grundades 1995 och har cirka 1200 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget har 24 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward- looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt. För närmare information om sådana risker och osäkerhetsfaktorer som påverkar företagets verksamhet, se Song Networks Holding AB:s rapporter som kontinuerligt inges till U.S. Securities and Exchange Commission tillsammans med bolagets årsredovisningar (formulär 20-F) och övriga rapporter (formulär 6-K). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/05/20011105BIT00350/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/05/20011105BIT00350/bit0001.pdf

Om oss

Song Networks (tidigare Tele1 Europe) är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i hela Norden. Affärsidén är att erbjuda helhetslösningar för data, Internet, tal och till företag.

Dokument & länkar