Roger Holtback föreslås bli ny styrelseordförande i Song Networks Holding AB

Roger Holtback föreslås bli ny styrelseordförande i Song Networks Holding AB Song Networks Holding AB (Stockholmsbörsen: SONW) meddelar att vid ordinarie bolagsstämma den 9 april kommer Roger Holtback, med ett förflutet i bland annat Volvo, SEB och Bure och numera styrelseordförande och VD i Holtback & Partner AB, föreslås bli ny styrelseordförande i Song Networks Holding AB. I övrigt föreslås som ordinarie styrelseledamöter i bolaget omval av Lars Grönberg, nuvarande styrelseordförande, samt nyval av Märtha Josefsson, tidigare strategiansvarig för bland annat DnB Asset Management och Carlsson Investment Management, Kjell Nilsson, tidigare VD och koncernchef för Trelleborg AB, Lennart Åsander, direktör Vattenfall AB och tidigare styrelseordförande i Arrowhead AB, Raj Raithatha, koncernchef för Versatel International samt Tomas Franzén, koncernchef för Song Networks Holding AB. Roger Holtback är även styrelseordförande i de noterade bolagen Capio AB och Gunnebo AB, samt styrelseledamot i ett flertal andra bolag. - Song Networks är efter sin omfattande rekonstruktion ett finansiellt stabilt företag i en långsiktigt växande marknad. Jag hoppas nu - med min erfarenhet från såväl den industriella som den finansiella sektorn - att aktivt kunna bidraga till Songs nästa utvecklingsfas, säger Roger Holtback. För mer information, vänligen kontakta: Song Networks Holding AB Tomas Franzén, Koncernchef Telefon: 08 5631 0111 Mobil: 0701 810 111 tomas.franzen@songnetworks.net Om Song Networks, (Stockholmsbörsen: SONW) Song Networks är en data- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Affärsidén är att erbjuda den bästa bredbandslösningen för datakommunikation, internet och telefoni till företag i Norden. Detta innebär att Song Networks levererar kommunikationslösningar som är attraktivt anpassade efter varje kunds behov. Företaget grundades 1995 i Sverige och har cirka 800 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget har 34 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward- looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/21/20030321BIT00290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/21/20030321BIT00290/wkr0002.pdf

Om oss

Song Networks (tidigare Tele1 Europe) är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i hela Norden. Affärsidén är att erbjuda helhetslösningar för data, Internet, tal och till företag.

Dokument & länkar