Song Networks expanderar och blir mobiloperatör i Finland

Song Networks expanderar och blir mobiloperatör i Finland Song Networks Holding AB (Stockholmsbörsen SONW) meddelar idag att det finska dotterbolaget expanderar till att även omfatta verksamhet som mobiloperatör. Song Networks i Finland introducerar sina mobiltjänster på marknaden, ett komplement till framförallt data- och röstlösningar för företag. Kunderna får snabb tillgång till sina företags egna informationsnätverk och till Internet samt till trådlösa rösttjänster via mobilen. Song Networks är en ledande nordisk leverantör av lösningar för fast data- och röst kommunikation för företag och den offentliga sektorn. Nu expanderar Song Networks i Finland till att även omfatta mobila tjänster. "De trådlösa tjänsterna är fortfarande i hög grad åtskilda från annan data- och röstkommunikation inom företag. Vi tror att med lättanvända lösningar, som kombinerar både data och röst samt fast och trådlöst, kan våra kunder både förbättra sin effektivitet och generera nya kunder", säger Ari-Jussi Knaapila, vice koncernchef för Song Networks Holding AB. Som en del av sina mobila tjänster har Song Networks Oy skrivit under ett avtal med Oy Radiolinja Abs nätverksoperatör Radiolinja Origo Oy, som ingår i Elisa Group, för att kunna använda deras mobila nätverk tillsammans med Song Networks multiservicenätverk. "För närvarande finns ca 4,4 miljoner mobilabonnemang i Finland. Vi beräknar att drygt 50 procent av dessa används inom företags- och den offentliga sektorn. Säker och användarvänlig tillgång via dessa enheter till företagets kalender, e-post och operativa system saknas fortfarande. Efterhand som den mobila kommunikationen blir snabbare och byts till IP-baserade lösningar möter Songs mobila tjänster allt bättre detta kundbehov", säger Jouko Viitanen, affärsområdeschef på Song Networks Oy. "Vi tillhandahåller högkvalitativa tjänster baserade på Elisa Mobiles GSM- och GPRS-nät. Tack vare det här samarbetet kan Song tillhandahålla segmentet företagskunder ett fullständigt tjänsteutbud av mobila tjänster, säger Kari Partanen, direktör för Oy Radiolinja Ab. För information, vänligen kontakta: Song Networks Holding AB Ari-Jussi Knaapila, Vice Executive President Phone: + 358 30 994 2310 Mobile: + 358 50 994 2310 E-mail: ari-jussi.knaapila@songnetworks.fi Song Networks Oy Jouko Viitanen, Business Area Manager Phone: + 358 30 994 2342 Mobile: + 358 50 994 2342 E-mail: jouko.viitanen@songnetworks.fi Oy Radiolinja Ab Kari Partanen, Director Mobile: + 358 50 66 955 Om Song Networks (Stockholmsbörsen: SONW) Song Networks är en data- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Affärsidén är att erbjuda den bästa bredbandslösningen för datakommunikation, Internet och telefoni till företag i Norden. Bolaget grundades 1995 i Sverige och har cirka 830 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och Bolaget har 21 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net Företaget Oy Radiolinja Ab grundades 1988 och öppnade som första företag ett GSM-nät 1991. Radiolinja koncentrerar sig på mobil kommunikation och erbjuder digitala mobila kommunikationstjänster till både privat- och företagskunder. Radiolinja producerar och utvecklar aktivt en serie mobila tjänster som gör det möjligt för finländarna att kommunicera var som helst, när som helst. I Radiolinja-gruppen ingår moderbolaget Oy Radiolinja Ab och dotterbolagen Radiolinja Eesti AS (Estland), Radiolinja Aava Oy, Radiolinja Origo Oy, Ecosite Oy samt de finska butikskedjorna Mäkitorppa Oy, Radiolinja Solutions Oy, Kamastore Oy och Radiolinja Piste Oy. Gruppens försäljning uppgick år 2002 till 739 miljoner euro och man har över 1700 anställda. Radiolinja ingår i Elisa- gruppen. Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward- looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/17/20031216BIT00790/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/17/20031216BIT00790/wkr0002.pdf

Om oss

Song Networks (tidigare Tele1 Europe) är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i hela Norden. Affärsidén är att erbjuda helhetslösningar för data, Internet, tal och till företag.

Dokument & länkar