Song Networks Holding AB (Stockholmsbörsen: SONW) ("Song Networks") meddelar att utbytet av obligationer utgivna av dott

Song Networks Holding AB (Stockholmsbörsen: SONW) ("Song Networks") meddelar att utbytet av obligationer utgivna av dotterbolaget Song Networks N.V. mot nya aktier i Song Networks nu har avslutats Vid utgången av den sista teckningsperioden den 2 maj 2003 hade samtliga utestående obligationer som inte redan innehades av Song Networks lämnats in för utbyte mot nya stamaktier och preferensaktier i enlighet med de apportemissioner som beslutades av bolagsstämman den 11 november 2002 samt det ackord som fastställdes av Distriktsdomstolen i Amsterdam den 4 december 2002. Det totala antalet obligationer som tillskjutits genom apportemissionerna motsvarar sammanlagt 31 518 188 stamaktier och 3 412 645 preferensaktier. För information, vänligen kontakta: Tomas Franzén, Koncernchef Telefon: 08 5631 0111 Mobil: 0701 810 111 E-post: tomas.franzen@songnetworks.net Om Song Networks, (Stockholmsbörsen: SONW) Song Networks är en data- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Affärsidén är att erbjuda den bästa bredbandslösningen för datakommunikation, Internet och telefoni till företag i Norden. Detta innebär att Song Networks levererar kommunikationslösningar som är attraktivt anpassade efter varje kunds behov. Song Networks är idag den enda pan-nordiska operatören som har investerat i lokala accessnät med bredbandskapacitet till företag. Företaget grundades 1995 i Sverige och har cirka 830 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och Bolaget har 24 kontor runt om i Norden. www.songnetworks.net Den information och de uttalanden som ingår i denna publikation och som inte är historiska fakta är uttalanden om framtiden som innehåller prognoser från ledningen för Song Networks. Song Networks kan inte lämna några garantier för att de framtida resultat som nämns eller som antyds i sådana uttalanden kommer att uppnås eller att de, om de uppnås, kommer att vara representativa för resultatet under därpå följande perioder. Verkliga händelser eller resultat kan skilja sig åt avsevärt på grund av de risker som Song Networks står inför. Dessa risker omfattar, men är inte begränsade till, förändrade förutsättningar för verksamheten, förändringar inom telekommunikationsindustrin och den allmänna ekonomin, konkurrensförhållanden, förändringar i tjänsteutbudet samt risker som sammanhänger med den korta tid som Song Networks varit verksamt, etablering på framväxande marknader, hantering av den snabba tillväxten, förvärv och strategiska investeringar, internationell verksamhet, beroendet av effektiva system för fakturering och information, framtida kapitalbehov, riskerna med framtida lagstiftning. Allt detta gör att de faktiska resultaten kan avvika avsevärt från de framtida resultat som anges, nämns eller antyds i olika uttalanden om den kommande utvecklingen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/22/20030522BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/22/20030522BIT00240/wkr0002.pdf

Om oss

Song Networks (tidigare Tele1 Europe) är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i hela Norden. Affärsidén är att erbjuda helhetslösningar för data, Internet, tal och till företag.

Dokument & länkar