Song Networks levererar datanätverk och telefoni till 18 distriktskommuner i Agder, Norge

Song Networks levererar datanätverk och telefoni till 18 distriktskommuner i Agder, Norge Song Networks Holding AB:s (Stockholmsbörsen: SONW) norska dotterbolag Song Networks AS meddelar idag att Song Networks skall leverera ett datanät som knyter samman 18 kommuner i 3 regioner i ett höghastighetsnät med en knutpunkt i varje region. Kontraktet löper över 3 år och har en total omfattning om minimum 20 MNOK. De 18 kommunerna erhåller ett modernt höghastighetsnät som omfattar alla centrala kommunala kontor. Kontraktets lägsta värde är 20 MNOK över 3 år och inkluderar option på bredbandstillgång till berörda kommuners gymnasieskolor samt telefoni till alla kommunala kontor. - Avtalet är ett bra exempel på att det är möjligt att få till lönsam bredbandsutbyggnad genom samarbete mellan offentlig sektor och privat näringsliv. För Song Networks representerar den offentliga sektorn en stabil och viktig samarbetspartner i målsättningen att erbjuda bredbandstjänster till alla norska företag och organisationer, säger Ketil Kivedahl, Verkställande Direktör i Song Networks AS. - Song Networks vann kontraktet i konkurrens med flera starka leverantörer, däribland Telenor. Song Networks möjlighet att leverera avancerade, flexibla lösningar kombinerat med lokal förankring avgjorde till Song Networks fördel. Lösningen möjliggör ekonomiska besparingar och ett bättre tjänsteutbud för invånarna i regionerna, säger Knut Dannevig, ordförande i styrningsgruppen Det Digitale Distriktsagder. För mer information, vänligen kontakta: Song Networks AS Ketil Kivedahl, Verkställande Direktör Direkt: +47 21 50 24 50 Mobil: +47 400 00 450 E-post: ketil.kivedahl@songnetworks.no Om Song Networks, (Stockholmsbörsen: SONW) Song Networks är en data- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Affärsidén är att erbjuda den bästa bredbandslösningen för datakommunikation, Internet och telefoni till företag i Norden. Bolaget grundades 1995 i Sverige och har cirka 800 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och Bolaget har 24 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward-looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00480/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00480/wkr0002.pdf

Om oss

Song Networks (tidigare Tele1 Europe) är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i hela Norden. Affärsidén är att erbjuda helhetslösningar för data, Internet, tal och till företag.

Dokument & länkar