Song Networks levererar tele- och datakommunikation till Kriminalvårdsverkets 130 kontor

Song Networks levererar tele- och datakommunikation till Kriminalvårdsverkets 130 kontor Song Networks Holding AB:s (Stockholmsbörsen: SONW) svenska dotterbolag Song Networks Svenska AB kommer att leverera tele- och datakommunikation till Kriminalvårdsverkets 130 kontor i Sverige. Uppdraget genomförs i samarbete med Dotcom Solutions. Leveransen löper över 5 år och värdet för Song Networks är 87 MSEK. Avtalspart gentemot Kriminalvårdsverket är systemintegratören Dotcom Solutions som ansvarar för att upprätta en kommunikationslösning för verkets tele- och datakommunikation. Som operatör har Dotcom valt Song Networks. Song levererar en kommunikationslösning bestående av traditionell telefoni samt en IP-baserad VPN-tjänst som Kriminalvårdsverket använder för IP-telefoni och datakommunikation. För mer information, vänligen kontakta: Song Networks Svenska AB Song Networks Svenska AB Mats Almgren, Försäljning- och Tobias Gyhlenius, Presstjänst Marknadsdirektör Tel: 08 5631 05 27 Tel: 08 5631 02 40 Mobil: 0701 810 527 Mobil: 0701 810 240 E-post: E-post: tobias.gyhlenius@songnetworks.se mats.almgren@songnetworks.se Om Song Networks, (Stockholmsbörsen: SONW) Song Networks är en data- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Affärsidén är att erbjuda den bästa bredbandslösningen för datakommunikation, Internet och telefoni till företag i Norden. Bolaget grundades 1995 i Sverige och har cirka 800 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och Bolaget har 24 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward- looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/02/20030701BIT00490/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/02/20030701BIT00490/wkr0002.pdf

Om oss

Song Networks (tidigare Tele1 Europe) är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i hela Norden. Affärsidén är att erbjuda helhetslösningar för data, Internet, tal och till företag.

Dokument & länkar