Song Networks på god väg mot EBITDA break-even

Song Networks på god väg mot EBITDA break-even Song Networks Holding AB (Stockholmsbörsen: SONW) ("Song Networks" eller "Företaget") meddelade idag att tredje kvartalet utvecklas bra och enligt prognos. Som del av den övergripande omstruktureringen lanseras nu ett kostnadsbesparingsprogram för att säkerställa att Företaget når sina uppsatta mål. - Baserad på prestationen under tredje kvartalet, är jag glad att kunna meddela att verksamheten utvecklas enligt plan. Vårt tredje kvartal kommer att bli starkare än vårt andra kvartal. Idag börjar vi verkställa ett kostnadsbesparingsprogram som skall reducera våra försäljnings- och administrationskostnader med cirka 15% till cirka 230 MSEK per kvartal från och med det första kvartalet nästa år, säger Tomas Franzén, koncernchef Song Networks. Företaget förväntar sig en omsättning om 2,3-2,4 miljarder SEK på helårsbasis för 2002 och EBITDA break-even i slutet av det fjärde kvartalet 2002. Som meddelades i kvartalsrapporten för andra kvartalet 2002, måste Företaget fokusera på stark kontroll av de övergripande kostnaderna och har tagit beslut om att minska försäljnings- och administrationskostnaderna (SG&A-kostnaderna) till en nivå om 230 MSEK per kvartal från och med det första kvartalet 2003. Song Networks lanserar idag SG&A-besparingsprogrammet för att säkerställa att Företagets prognoser uppnås. Totalt i organisationen kommer cirka 150 personer att bli övertaliga. Kostnadsbesparingsprogrammet väntas generera en årlig besparing om cirka 120-130 MSEK. Besparingarna väntas ge full effekt första kvartalet 2003. Omstruktureringskostnaderna väntas bli cirka 65-75 MSEK, inklusive reserveringar för outnyttjad kontorsyta. Per den 19 september, 2002 hade Företaget 259 MSEK i likvida medel (inklusive pantsatta medel) exklusive outnyttjad bankfacilitet om 141 MSEK. Utöver detta har Företaget sålt förlustavdrag för 150 MSEK för vilket betalning väntas i slutet av september. Med de nu annonserade besparingarna, den tidigare annonserade rekonstruktionen och med nuvarande prognos, förväntar sig Företaget att tillgängliga medel är tillräckliga för att fullt finansiera Företagets affärsplan. Som del av Företagets övergripande omstrukturerings- och besparingsprogram meddelade Song Networks även ledningsförändringar. Tomas Franzén, koncernchef för Song Networks, kommer även att ta rollen som VD för det svenska dotterbolaget, Song Networks Svenska AB, från och med den första oktober 2002. Företagets vice koncernchef, Ari-Jussi Knaapila, kommer även att ta positionen som VD för det finska dotterbolaget. Den nuvarande VD:n för den svenska dotterbolaget, Peter Lövgren, lämnar det svenska dotterbolaget för en position som VD för Sun Microsystems och Olli Nuuttila, tillförordnad VD för Song Networks i Finland, återgår till sin position som Försäljningsdirektör och vice VD för Song Networks i Finland. Samtidigt har Liia Nõu, CFO för Song Networks Holding AB, beslutat sig för att lämna Företaget för nya utmaningar som skandinavisk CFO för GE Capital Bank AB, från och med den första oktober 2002. Liia Nõu har varit CFO för Song Networks Holding AB sedan februari 2000. För mer information, vänligen kontakta: Song Networks Holding AB Song Networks Holding AB Tomas Franzén, CEO Jenny Moquist, Investor Relation Manager Telefon: 08 5631 0111 Telefon: 08 5631 0219 Mobil: 0701 810 111 Mobil: 0701 810 219 tomas.franzen@songnetworks.net jenny.moquist@songnetworks.net Om Song Networks, tidigare Tele1 Europe, (Stockholmsbörsen: SONW) Song Networks är en data- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Affärsidén är att erbjuda den bästa bredbandslösningen för datakommunikation, internet och telefoni till företag i Norden. Detta innebär att Song Networks levererar kommunikationslösningar som är attraktivt anpassade efter varje kunds behov. Song Networks är idag den enda pan-nordiska operatören som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet till företag. Utbyggnaden av accessnäten har skett i Nordens största städer. Accessnäten, som binds samman med långdistansnät, är en utav Europas snabbaste motorvägar för data- och internettrafik med en initial kapacitet till kund på upp till en gigabit. Företaget grundades 1995 i Sverige och har cirka 1000 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget har 34 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward- looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt. För närmare information om sådana risker och osäkerhetsfaktorer som påverkar företagets verksamhet, se Song Networks Holding AB:s rapporter som kontinuerligt inges till U.S. Securities and Exchange Commission tillsammans med bolagets årsredovisningar (formulär 20-F) och övriga rapporter (formulär 6-K). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/25/20020925BIT00090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/25/20020925BIT00090/wkr0002.pdf

Om oss

Song Networks (tidigare Tele1 Europe) är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i hela Norden. Affärsidén är att erbjuda helhetslösningar för data, Internet, tal och till företag.

Dokument & länkar