Song Networks sluter storavtal med RSV

Song Networks sluter storavtal med RSV - största affären inom IP VPN hittills Song Networks Svenska AB har slutit ett avtal med Riksskatteverket (RSV) om leverans av datakommunikation. 80 kontor över hela landet kopplas samman genom Songs IP VPN-tjänst. RSV har ställt höga krav på tillgänglighet och bandbredd och valde efter en testperiod Song Networks som leverantör. Avtalet löper över tre år och är värt ca 50 miljoner kronor. - Affären med RSV är vår största inom IP VPN hittills. Det i kombination med att RSV i sig är en spännande kund gör att vi är oerhört glada idag, säger Mats Almgren, marknads- och försäljningsdirektör på Song Networks. Kontoren ansluts med bandbredder på mellan 10-100 Mbit/s. Dessutom ansluts huvudkontoret i Solna med en redundant förbindelse på 2 Gbit/s. Utöver den höga kapaciteten får RSV tillgång till olika tilläggstjänster såsom Quality of Service, vilket ger möjlighet att prioritera datatrafiken i nätet, samt olika typer av statistiktjänster. - Det känns som att vi gjort ett val för framtiden. Med en lösning där vi kan utvidga kapaciteten eller lägga till nya tjänster öppnas nya möjligheter såsom till exempel IP-telefoni, säger Kjell Källberg, chef för kommunikationsprogrammet på RSV. Beslutet att välja Song Networks fattades efter en testperiod på en månad under vilken Song Networks anslutit kontor i fyra orter. Song Networks Svenska AB är ett helägt dotterbolag till Song Networks Holding AB (Stockholmsbörsen: SONW). För mer information, vänligen kontakta: Song Networks Svenska AB Mats Almgren, Försäljning- och Marknads Direktör Tel: +46 8 56 31 02 40 Mobil: +46 701-81 02 40 Riksskatteverket Kjell Källberg, Chef Kommunikationsprogrammet Tel: +46 764 80 77 Mobil: +46 706-64 70 00 Om Song Networks, (Stockholmsbörsen: SONW) Song Networks är en data- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Affärsidén är att erbjuda den bästa bredbandslösningen för datakommunikation, Internet och telefoni till företag i Norden. Bolaget grundades 1995 i Sverige och har cirka 800 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och Bolaget har 24 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward- looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00110/wkr0002.pdf

Om oss

Song Networks (tidigare Tele1 Europe) är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i hela Norden. Affärsidén är att erbjuda helhetslösningar för data, Internet, tal och till företag.

Dokument & länkar