Song Networks tecknar avtal med Ahlsell om nordisk kommunikationslösning

Song Networks tecknar avtal med Ahlsell om nordisk kommunikationslösning Song Networks Holding AB:s (Stockholmsbörsen: SONW) svenska dotterbolag Song Networks Svenska AB har tecknat avtal med Ahlsell om leverans av datakommunikation för enheter i Sverige och Norge. Tillsammans med tidigare avtal ansluter Ahlsell totalt 125 enheter i Norden till sin IP- baserade VPN-lösning. Det nya avtalet löper över 2 år. Ahlsell utökar sin IP VPN-lösning för datakommunikation till Sverige och Norge utöver tidigare anslutna enheter i Finland och Danmark. I och med det får Ahlsell en enhetlig nordisk lösning för sin datakommunikation. - Vi valde att ansluta våra kontor i Norden successivt till Songs lösning, bland annat för att säkerställa att den nya lösningen skulle möta våra krav på tillgänglighet. Med facit i hand har byte av lösning givit de förbättringar som vi räknade med. Nu har vi en flexibel enhetlig nordisk lösning med direktkommunikation mellan alla anslutna kontor. Samtidigt har byte av teknik inneburit att vi fått mer prestanda i vår kommunikationslösning till en lägre kostnad, säger Tommy Zetterberg, ansvarig för IT-infrastruktur på Ahlsell. Huvudsiten ansluts med en redundant förbindelse om 45 Mbit/s och resterande kontor ansluts med fasta förbindelser mellan 512 Kbit/s och 2 Mbit/s. Dessutom ges ett 30-tal medarbetare tillgång till IP VPN- lösningen från hemmet över en krypterad internetförbindelse med tjänsten Internet VPN Gateway. - Det är väldigt roligt att Ahlsell väljer Song för sin fortsatta utökning av den nordiska VPN-lösningen, säger Mats Almgren, försäljningsdirektör på Song Networks. Det är ett bevis för att vi har mött upp till deras högt ställda förväntningar. För mer information, vänligen kontakta: Song Networks Svenska AB Song Networks Svenska AB Mats Almgren, försäljningsdirektör Tobias Gyhlenius, presstjänst Tel: 08-5631 02 40 Tel: 08-5631 05 27 Mobil: 0701-810 240 Mobil: 0701-810 527 E-post: E-post: mats.almgren@songnetworks.se tobias.gyhlenius@songnetworks.se Om Song Networks (Stockholmsbörsen: SONW) Song Networks är en data- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Affärsidén är att erbjuda den bästa bredbandslösningen för datakommunikation, internet och telefoni till företag i Norden. Bolaget grundades 1995 i Sverige och har cirka 800 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och Bolaget har 24 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward- looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/08/20030708BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/08/20030708BIT00240/wkr0002.pdf

Om oss

Song Networks (tidigare Tele1 Europe) är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i hela Norden. Affärsidén är att erbjuda helhetslösningar för data, Internet, tal och till företag.

Dokument & länkar