Stena Metall AB effektiviserar sin datakommunikation genom Song Networks

Stena Metall AB effektiviserar sin datakommunikation genom Song Networks Song Networks Holding AB:s (Stockholmsbörsen: SONW) svenska dotterbolag Song Networks Svenska AB har tecknat avtal med Stena Metall AB om leverans av datakommunikation. Avtalet omfattar Stena Metalls 80 arbetsställen i Sverige samt ett kontor i Danmark som kopplas samman i ett privat nätverk genom Song Networks IP VPN-lösning. De anslutna kontoren får tillgång till Stena Metalls centrala IT-system samt till Internet. Avtalet löper över 3 år och värdet för Song Networks är ca 14 MSEK. Stena Metall är i färd med att förbättra och effektivisera hanteringen av företagets IT-miljö. Som en del i det arbetet centraliseras driften av servrar och system. Med den nya lösningen får användarna bättre tillgänglighet till systemen samt kraftigt utökad kapacitet. - "Vi har drygt 80 arbetsställen i Sverige där de anställda måste komma i kontakt med våra företagsgemensamma affärssystem. För att hålla nere driftskostnaden för systemen är hantering och support centraliserade till vårt huvudkontor i Göteborg. Songs IP VPN-lösning var det bästa alternativet för att möjliggöra den centraliseringen. Dels vad gäller pris och prestanda, men också ur ett långsiktigt perspektiv om vi vill utöka med fler tjänster, höja kapaciteten eller ansluta våra kontor i övriga Norden", säger Bruno Romskaug, IT-chef på Stena Metall. Stena Metalls kontor i Göteborg är huvudsiten i nätverket. För att säkerställa de andra kontorens tillgänglighet till de lokala systemen har Song anslutit kontoret med dubbla fiberanslutningar, både i kopplingen till datanätet (IP VPN-nätet) och i anslutningen till Internet. Dessutom har Stena Metall upprättat dubbla fysiska interna nätverk, UPS/dieselaggregat och dubblerad kylutrustning, allt för att säkerställa systemens tillgänglighet. - "Det är fantastiskt roligt att Stena Metall väljer Song Networks som leverantör för sin datanätslösning. Song har i dag marknadens bästa produktportfölj för datakommunikation. Och som enda operatör med egen nättäckning i alla Nordens större städer så är vi det givna valet för de företag som har kontor även utanför Sverige", säger Mats Almgren, försäljningsdirektör på Song Networks. För mer information, vänligen kontakta: Song Networks Svenska AB Song Networks Svenska AB Mats Almgren, försäljningsdirektör Tobias Gyhlenius, presstjänst Tel: 08-5631 02 40 Tel: 08-5631 05 27 Mobil: 0701-810 240 Mobil: 0701-810 527 E-post: E-post: mats.almgren@songnetworks.se tobias.gyhlenius@songnetworks.se Om Song Networks- tidigare Tele1 Europe, (Stockholmsbörsen: SONW) Song Networks är en data- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Affärsidén är att erbjuda den bästa bredbandslösningen för datakommunikation, Internet och telefoni till företag i Norden. Detta innebär att Song Networks levererar kommunikationslösningar som är attraktivt anpassade efter varje kunds behov. Song Networks är idag den enda pan-nordiska operatören som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet till företag. Företaget grundades 1995 i Sverige och har cirka 800 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och Bolaget har 24 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net Om Stena Metall - Nordens ledande återvinningsföretag I över 60 år har Stena Metall arbetat med återvinning och är idag det ledande återvinningsföretaget i Norden. Hos Stena Metallkoncernen förenas ett långt framskridet kvalitets- och miljötänkande med ett starkt affärsmannaskap. Många företag anlitar Stena Metall för att vara säkra på att samarbeta med en partner som är kvalitets- och miljöcertifierad. I koncernen ingår 7 affärsområden; Järn och Metall, Returpapper, Miljöservice, Olja, Stål, Trading och Finans. Förutom återvinning och hantering av metaller, papper, elektronikskrot, farligt avfall och kemikalier, är vi också verksamma inom området Grafiska Produkter. Inom koncernens verksamhet ryms dessutom internationell handel med stål, metaller och olja. Stena Metallkoncernen omsätter 14,6 miljarder kronor och hade i medeltal 1798 anställda under verksamhetsåret 2001-2002. Se vidare på www.stenametall.se Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward- looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt. För närmare information om sådana risker och osäkerhetsfaktorer som påverkar företagets verksamhet, se Song Networks Holding AB:s rapporter som kontinuerligt inges till U.S. Securities and Exchange Commission tillsammans med bolagets årsredovisningar (formulär 20-F) och övriga rapporter (formulär 6-K). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT00320/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT00320/wkr0002.pdf

Om oss

Song Networks (tidigare Tele1 Europe) är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i hela Norden. Affärsidén är att erbjuda helhetslösningar för data, Internet, tal och till företag.

Dokument & länkar