Vattenfall väljer Song Networks för sin datakommunikation

Vattenfall väljer Song Networks för sin datakommunikation Song Networks Holding AB (Stockholmsbörsen SONW) meddelar idag att Song Networks Svenska AB har tecknat avtal med Vattenfall Data AB för leverans av datakommunikation som initialt knyter samman Vattenfalls arbetsställen på 13 orter i Sverige. Avtalet sträcker sig över 3 år och värdet för Song Networks är ca 12 MSEK. Vattenfall Data AB, med ansvarar för Vattenfallkoncernens nordiska datakommunikation, har valt en Ethernet VPN-lösning från Song Networks för att knyta samman 13 arbetsorter i en ny enhetlig kommunikationslösning, där bland annat produktionsenheterna Barsebäck och Ringhals ingår. - Med Songs lösning förbättrar vi vårt landsomfattande nätverk till vilket vi ansluter våra arbetsorter, säger Bertil Blomberg, Produktansvarig WAN på Vattenfall Data AB. Efter en teknisk och ekonomisk utvärdering föll valet på Song som bäst uppfyllde kraven på funktionalitet, tillgänglighet, kapacitet samt flexibilitet. Nätet blir av så kallad Fully Meshed-typ där alla kommunicerar mot nätverket oberoende av varandra och kommer att transportera både telefoni- och datatrafik. Till att börja med ansluter vi 13 orter och vartefter behovet av kapacitet växer ansluter vi fler orter till nätet. Vattenfalls datacenter i Råcksta ansluts med en redundant förbindelse om 100 Mbit/s och resterande enheter med redundanta förbindelser om 20 Mbit/s. Lösningen omfattar till att börja med orter i Sverige och kan komma att utökas med kopplingar till övriga Norden. Lösningen är en del i Vattenfalls koncernövergripande IP-nät som omfattar samtliga länder där Vattenfall har verksamhet. Song Networks Svenska AB är ett helägt dotterbolag till Song Networks Holding AB För ytterligare information, vänligen kontakta: Song Networks Svenska AB Song Networks Svenska AB Mats Almgren, försäljnings- och Tobias Gyhlenius, marknadsdirektör presstjänst Tel: 08-5631 02 40 Tel: 08-5631 05 27 Mobil: 0701-810 240 Mobil: 0701-810 527 E-post: E-post: mats.almgren@songnetworks.se tobias.gyhlenius@songnetwor ks.se Om Song Networks (Stockholmsbörsen: SONW) Song Networks är en data- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Affärsidén är att erbjuda den bästa bredbandslösningen för datakommunikation, Internet och telefoni till företag i Norden. Bolaget grundades 1995 i Sverige och har cirka 840 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och Bolaget har 24 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward-looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/20/20031020BIT00750/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/20/20031020BIT00750/wkr0002.pdf

Om oss

Song Networks (tidigare Tele1 Europe) är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i hela Norden. Affärsidén är att erbjuda helhetslösningar för data, Internet, tal och till företag.

Dokument & länkar