Wedins väljer Song Networks för nordisk kommunikationslösning

Wedins väljer Song Networks för nordisk kommunikationslösning Song Networks Holding AB:s (Stockholmsbörsen: SONW) svenska dotterbolag Song Networks Svenska AB har tecknat avtal med Wedins Skor & Accessoarer AB om leverans av datakommunikation och Internet för Wedins Skor & Accessoarer AB:s 218 butiker och kontor i Norden. Avtalet löper över 3 år. Kommunikationslösningen innebär att Wedins samtliga butiker i Norden knyts samman i ett enhetligt datanät, IP VPN och ges tillgång till centrala system för Multimediabaserad internutbildning, E-post samt till Internet över fasta förbindelser. "Det var flera aspekter som vägde tungt i valet av operatör. Vi sökte en leverantör med nordisk närvaro och med en teknisk lösning som fungerar för tjänster som ligger några år in i framtiden", säger Lars Jungerth, Direktör för Logistik och IT på Wedins Skor & Accessoarer AB. Kommunikationen mellan butikerna är anpassad till dagens system. Samtidigt arbetar Wedins Skor & Accessoarer AB med att ta fram nya applikationer för internutbildning som ställer höga krav på den tekniska plattformen. "Vi är stolta över att få Wedins Skor & Accessoarer AB som kund", säger Mats Almgren, Försäljningsdirektör på Song Networks. "Det är ett bevis för att våra lösningar möter kundernas krav på prestanda och funktionalitet, som de kan anpassa efter framtida behov". För mer information, vänligen kontakta: Song Networks Svenska AB Wedins Skor & Accessoarer AB Mats Almgren, Försäljningsdirektör Lars Jungerth, Direktör Logistik/IT Tel: 08-5631 02 40 Tel: 08-508 992 18 Mobil: 0701 810 240 Mobil: 070 222 61 00 E-post: mats.almgren@songnetworks.se E-post: lars.jungerth@wedins.se Om Song Networks (Stockholmsbörsen: SONW) Song Networks är en data- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Affärsidén är att erbjuda den bästa bredbandslösningen för datakommunikation, Internet och telefoni till företag i Norden. Bolaget grundades 1995 i Sverige och har cirka 800 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och Bolaget har 24 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward-looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/22/20030722BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/22/20030722BIT00060/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/22/20030722BIT00060/wkr0003.SV

Om oss

Song Networks (tidigare Tele1 Europe) är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i hela Norden. Affärsidén är att erbjuda helhetslösningar för data, Internet, tal och till företag.