SOS Alarm tar hjälp av Markoolio för att öka kunskapen om nödnumret 112 bland ungdomar.

SOS Alarm tar hjälp av Markoolio för att öka kunskapen om nödnumret 112 bland ungdomar. · Vi vill nå ungdomarna för att öka respekten för nödnumret 112, säger Sven-Runo Bergqvist, VD i SOS Alarm. Idag förekommer det att nödnumret 112 missbrukas. Det ökar risken för att människor inte får den hjälp de har rätt till. De många ungdomar som har mobiltelefoner är samtidigt en värdefull tillgång för att tillkalla hjälp om de lär sig att använda nödnumret på rätt sätt. Därför vill vi få ut information om hur nödnumret ska användas, hur vi prioriterar och vilka samhällsresurser som larmas. Tillsammans med Arla går SOS Alarm nu ut med information till ungdomar i åldrarna 9-13 år. Under mars månad kommer ca 50 milj mjölkpaket att vara försedda med fyra olika budskap. Framför allt handlar det om att tydligt visa i vilka situationer man ska ringa till nödnumret 112. Jag tror att varje generation behöver få en känsla för detta, säger Sven Runo Bergqvist. Därutöver kommer budskapet att gå ut i TV 4. Det sker i samarbete med artisten Markoolio. Han kommer också att medverka på SOS Alarms hemsida och i informationsmaterial. På SOS Alarms hemsida www.sosalarm.se kommer det att fr o m 1 mars att finnas tävlingar och självinstruerande material som om man svarar rätt ger ett diplom. I varje region ordnas en rapptävling i skolorna där klasserna i år 4-6 författar sin egen rapp om nödnumret. En stor del av kampanjen består av samarbete med skolorna. I samverkan med Skolverket har varje skola i landet fått information om lärarhandledningar, grupparbetsuppgifter m m som kommer att vara tillgängliga på SOS Alarms hemsida. Markoolio har besökt SOS-centralerna i Örebro och Norrköping och satt sig in ordentligt i verksamheten. · Jag känner att det är viktigt att tillsammans med ungdomarna och skolan öka respekten för nödnumret 112 och öka kunskapen om när man ska använda numret. Normalt brukar jag inte ställa upp på kampanjer men detta är så angeläget att jag gärna vill vara med, säger Markoolio. Ytterligare information: Anders Klarström 070-598 38 56 eller www.sosalarm.se Fakta om SOS Alarm Nödnumret 112 SOS Alarm svarar i Sverige för nödnumret 112 på uppdrag av staten. Nödnumret ska användas i akuta och pågående nödsituationer. Medelsvarstiden hos SOS Alarm får inte överstiga 8 sekunder. Nödanrop via 112 ska behandlas och vidarebefordras omgående till rätt insatsstyrka. Målet är att det ska ske inom 45 sekunder. På den tiden ska SOS-operatören fastställa händelseplatsens läge och bedöma olyckans art och omfattning. SOS Alarm tar emot ca 3,5 milj. samtal på nödnumret 112 per år - främst utalarmering av ambulans, kommunal räddningstjänst och polis. Av de SOS-operatörer som tar emot samtalen krävs framför allt förmåga att hantera svåra beslutssituationer på ett snabbt och omdömesgillt sätt. I det ingår även att ge råd i väntan på ambulans till dem som ringer in i nödsituationer och att ha dialog med personalen i ambulans och akutmottagning under transporten till sjukhus. Samordning utmärker SOS Alarms roll i samhället. Ambulans, räddningstjänst och polis larmas ut samtidigt om det behövs. Dessutom förmedlar SOS Alarm hjälp från bl a jourhavande läkare, fjällräddning, flygräddning, sjöräddning, miljöräddning, räddningstjänst vid radioaktivt utsläpp, socialjour, tull, giftinformation, jourhavande sköterska, jourhavande barnmorska, jourhavande tandläkare, jourhavande veterinär och jourhavande präst/pastor. Andra tjänster genom särskilda avtal Åt kommuner och landsting arbetar SOS Alarm bl a med utlarmning av räddningstjänsten, ambulansdirigering, sjukvårdsrådgivning och trygghetsjour för äldre. Andra tjänster, framför allt till företag, är säkerhetstjänster, automatlarmsmot-tagning, säkerhetstjänster på distans t ex larmverifiering, fjärrstyrning och fjärrsupport, mottagning av mobila larm. Hit hör även visuell larmmottagning, jourteletjänster, felanmälan, fastighetsjour, bärgningsjour och restvärdeshantering för försäkringsbolag. Övriga fakta SOS Alarm · har 20 larmcentraler från Luleå till Malmö som är igång dygnet runt · har ca 600 SOS - operatörer med hög kompetens att snabbt få fram information och fatta svåra beslut som gäller människor i nödsituationer · fick 2002 utmärkelsen Årets Kompetensföretag. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/25/20030225BIT00820/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/25/20030225BIT00820/wkr0002.pdf

Om oss

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtele. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.

Prenumerera

Dokument & länkar