Sverige lyfter utvecklingen av 112 i EU

I en orolig tid i Europa och världen är utvecklingen av nödnumret 112 en viktig framtidsfråga. Ett hundratal representanter från Europeiska nödnummerföreningen (EENA) mötte i förra veckan Europaparlamentariker i Bryssel för att diskutera frågan om utvecklingen av nödnumret 112.
– Viktigt Meddelande till Allmänheten, 112-appar, användning av sociala medier vid större händelser samt teknikutveckling för positionering är några av de frågor som lyftes, berättar tjänsteutvecklare Björn Skoglund vid SOS Alarm.

Samhällets tekniska utveckling sker snabbt och utveckling av nödnumret 112 behöver anpassas utifrån de hjälpsökandes behov. Idag kommer 80 procent av nödsamtalen i Sverige in via mobiltelefon. Storbritannien, Belgien, Irland, Nya Zeeland, Estland, Litauen och Österrike använder tekniken Automatic Mobile Location (AML) som automatiskt ger operatören som tar emot larmsamtalet en GPS-position till den hjälpsökande. Finland planerar att börja använda tekniken vid årsskiftet. Enligt europeiska nödnummerföreningen skulle AML kunna rädda 7 500 liv och spara 95 miljarder euro under de kommande tio åren.

– Idag kan vi i Sverige inte få en exakt position på den som ringer med mobiltelefon men med en webblänk som skickas med sms till den som söker hjälp kan SOS-operatören få en exakt GPS-position, säger Björn Skoglund. Men den som är i en nödsituation klarar inte alltid av att svara på ett sms eller slå på telefonens platstjänster. I somras fick vi ett samtal från en person i fjällen som behövde hjälp men samtalet bröts och trots att vi försökte ringa upp så fick vi inte kontakt förrän några timmar senare. Med AML-tekniken hade vi direkt kunnat GPS-positionera den hjälpsökande. Därför är automatisk positionering en viktig framtidsfråga.

European Emergency Number Association (EENA) omfattar 1 300 representanter för nödcentralsorganisationer, räddningstjänst och polis från fler än 80 länder, 90 systemleverantörer, 11 internationella föreningar och organisationer, mer än 200 ledamöter från Europaparlamentet och över 90 forskare.

Pressjour SOS Alarm, tel 08-205 307

SOS Alarm skapar ett tryggare Sverige för alla genom att dygnet runt larma ut hjälpresurser när olyckan är framme. Med ett enda samtal till 112 når du rätt hjälp när du behöver den, vem du än är och var i Sverige du än befinner dig. SOS Alarm ansvarar också för informationsnumret 113 13 som används för att få eller för att lämna information vid allvarliga olyckor eller kriser. SOS Alarm spelar även en central roll i samhällets krisberedskap och tillhandahåller också säkerhets- och jourtjänster. Tack vare unik kompetens, lång erfarenhet och genom att ständigt utveckla verksamheten är SOS Alarm navet som skapar trygghet och säkerhet.

Om oss

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtele. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.

Prenumerera