MINING ASSOCIATES DOTTERBOLAG EUROMIN HAR GENOMFÖRT FÖRSTA AVTALADE TECKNINGEN AV 1 398 572 AKTIER

Mining Associates, ett välkänt oberoende internationellt gruvfokuserat konsult- och värdepappersföretag, har via sitt helägda bolag EuroMin Limited genom en riktad emission genomfört den Första Teckningen av 1 398 572 aktier till ett pris av SEK 3,50/aktie, en total investering om SEK 4 895 002.

Dessutom, har EuroMin möjlighet att senast den 31 januari 2017 genom en efterföljande riktad emission teckna aktier för 31 MSEK ("Andra Teckningen"). Teckningskursen är 3,50 SEK vid båda teckningarna, totalt SEK 36 089 469,50 (cirka 3,7 MEUR).

Den riktade emissionen

Styrelsen har beslutat, enligt ett bemyndigande från årsstämman den 17 mars 2016 och registrerat hos Bolagsverket den 24 mars 2016 att emittera 10 311 277 aktier till EuroMin Limited. Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillfalla EuroMin Limited.

EuroMin har för avsikt att ta en ägarandel om cirka 9,1% av utestående aktier och röster.

Teckningskursen per aktie vid båda tillfällena är SEK 3,50 (cirka 0,35 euro), totalt 36 089 469,50 kronor (3,7 MEUR) vid full teckning. Investeringen kan göras i två rater:

- Första teckningen: EuroMin Limited tecknar 1 398 572 aktier till ett pris av SEK 3,50/aktie, en total investering om SEK 4 895 002 som har betalts till företaget.

- Andra teckningen: EuroMin Limited har för avsikt att teckna 8 912 705 aktier till ett pris av SEK 3,50/aktie, en total investering om SEK 31 194 467,50 som ska tecknas senast den 31 januari 2017, och betalas senast den 8 februari 2017.

Både EuroMin Limited och dess moderbolag Mining Associates Limited, är registrerade i Hong Kong, där Mining Associates har sitt huvudkontor.

Huvudmotivet för investeringen är att det anses vara viktigt och i Bolagets intresse att få en ny storägare med omfattande globala gruvkunskaper och för att säkra den finansiering som krävs för att utveckla Silvergruvan. Bolagets styrelse och Mining Associates bedömer att teckningskursen motsvarar marknadsvärdet före investeringarna.

Om Mining Associates:
Mining Associates är en ledande global geologi-, resurs- och gruvkonsult med kontor med huvudkontor i Hong Kong och kontor i Australien, Storbritannien och Kanada. Konsultverksamheten tillhandahåller teknisk expertrådgivning inom ett brett spektrum av mineralråvaror, geologiska miljöer och brytningsmetoder genom ett stort utbud av globala projekt. Våra tekniska kompetenser sträcker sig från prospektering till fulla genomförbarhetsstudier, gruvdrift och nedläggningar.

Mining Associates söker projekt där vi ser tillväxtmöjligheter, eller korta vägar till produktion och positivt kassaflöde. Mining Associates ökar värdet i mineraltillgångarna genom att utöka resurserna, slå samman tillgångar, lösa tekniska hinder eller revidera utvecklingsidéer.
Den slutliga genomförandeplanen för Sotkamo Silvers gruva, som ska utvecklas tillsammans med Mining Associates kommer att finnas tillgänglig på Bolagets web-sidor.

 
Informationen är sådan som Sotkamo Silver AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna.

 
Stockholm 27 december 2016

 
Timo Lindborg

VD
 

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland samt zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Antalet aktier och röster är 103 215 990 innan registrering hos Bolagsverket. Antalet aktier och röster efter registrering av företrädesemissionen blir 113 527 267.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1på NASDAQ OMX Helsinki

ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910

ISIN-nummer för teckningsoptioner av serie 2016/2017 är SE0008373880.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93

 
Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM och finns tillgängliga på www.silver.fi. För ytterligare information kontakta: VD Timo Lindborg +46-8-304920.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi.

Prenumerera

Dokument & länkar