NY STYRELSE OCH NY VD, NU RENODLAR GEXCO VERKSAMHETEN TILL GULDEXPLOATERING.

Det NGM-noterade gruvbolaget Gexco kallar till extra bolagsstämma den 20 augusti 2004. Gexco som utvecklar fyndigheter innehållande Guld presenterar nu sin nya styrelse i syfte att tillföra bolaget ytterligare kompetens med fokus på gruvdrift och affärsutveckling. I den nya styrelsen tillkommer Carl Ameln, tidigare VD på LKAB, som styrelseordförande och Elisabet Palm Werner, Bergsingenjör och MBA, partner och affärsutvecklare på Deseven.

Till ny styrelse föreslås:

Carl Ameln - Bergsingenjör, tidigare VD i LKAB

Elisabet Palm Werner - Bergsingenjör & MBA, partner och strategisk affärsutvecklare på Deseven

Jon Fangel - Bergsingenjör, huvudägare Bindal Gruver

Tore Hallberg - Geolog, mångårig erfarenhet av guldexploatering

Carl Ameln förväntas bli ny styrelseordförande och Jon Fangel förväntas

bli ny VD i Gexco.

För att renodla verksamheten har styrelsen i Gexco beslutat att föra över affärsområdet ägarspridning från Gexco till ett separat bolag "Ägarspridning AB". Aktier i detta bolag kommer sedan att vederlagsfritt överlåtas på aktieägarna i Gexco AB per avstämningsdag 27 augusti. "Ägarspridning AB" avser att söka notering på NGM Equity under 2005.

- Att renodla verksamheten i Gexco är helt i linje med den affärsplan som lades fast under våren, säger Jon Fangel. Detta ökar möjligheten att förvärva ytterligare guldprojekt där vi ser Nordnorge som vårt främsta målområde. Vi får även in toppkompetens i styrelsen som tillför kunskap och kontakter. Jag tror vi går en spännande höst tillmötes där resultaten från provdriften i Bindal blir en av höjdpunkterna, avslutar tillträdande VD i Gexco Jon Fangel.

- Affärskonceptet ägarspridning har nu utvecklats vidare under 2004 och med de affärer som vi har genomfört och med de affärer som är på gång känner vi att "Ägarspridning AB" har en bärkraftig affärsidé. Att "Ägarspridning AB" nu knoppas av och får stå på egna ben känns helt naturligt, säger Tore Hallberg, tillträdande VD i " Ägarspridning AB".

Göteborg den 2 augusti 2004

Gexco AB (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta

Tore Hallberg på telefon 031 13 11 90 eller 0706 23 73 90

Jon Fangel på telefon 0735 31 00 35

_________________________________________________________________________

Gexco AB ska genomföra undersökningar och utveckla fyndigheter innehållande guld i Skandinavien. Verksamheten skall bedrivas med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco har som målsättning att

inom 3 år ha utvecklat Bindal Gruver till ett producerande guldföretag.

Besök oss på www.gexco.se

Prenumerera

Dokument & länkar