NYEMISSIONEN FULLTECKNAD - VI SATSAR VIDARE I BINDAL

NYEMISSIONEN TILLFÖR GEXCO 6 MKR

Gexcos styrelse har mandat från bolagsstämman den 12 maj att utge högst 30 miljoner aktier. Styrelsen har nu utnyttjat hela mandatet. Teckning har skett av huvudägarna med 2 Mkr och från privata investerare med 4 Mkr till en kurs av SEK 0,20 per aktie.

- Nu blir det full fart i Bindal under 2005, säger Jon Fangel, vd i Gexco.

VI HAR PROVKÖRT ANRIKNINGSVERKET

Gexco har under hösten påbörjat en teknisk funktionstest av anrikningsverket med positivt resultat. Material för provkörningen har brutits ovan jord i påhugget för den planerade servicetunneln. Materialet har bara till delar varit mineraliserat och den genomsnittliga guldhalten var 3,2 g/ton. Totalt har ca 100 ton material körts genom anläggningen.

Koncentratet höll följande analys:

Au (guld) 162 g/t

Ag (silver) 32 g/t

Cu (koppar) 0,04 %

Bi (vismut) 0,076 %

Sb (antimon) 0,032 %

As (arsenik) 14 %

- Vi är nöjda med att ha hunnit provköra anrikningsverket och nått vårt mål att få guld på skakbordet innan vi avslutade för vintern i Bindal, säger Jon Fangel. Det återstår några veckors intrimning av verket. Guldet ska anrikas mer och arseniken avskiljas bättre. När vi fått upp guldhalten till över 1 000 gram per ton med mindre än 2% arsenik är jag mer nöjd, säger Jon Fangel.

VI SATSAR VIDARE I BINDAL

Det var viktigt för Gexco att hinna provköra anrikningsverket innan vi stängde för säsongen. Nu kan vi använda vintermånaderna för utvärdering och kontakter med experter så att vi snabbare kan trimma in anläggningen i vår.

Nästa steg är att fortsätta arbetet med vår servicetunnel ner till hjärtat av mineraliseringen, där vi har störst geologisk säkerhet. Från tunneln kommer vi att provbryta ett antal tusen ton malm. Under 2005 tar vi ett stort steg mot målet att kunna öppna en gruva i full skala.

Stockholm den 13 december 2004

Styrelsen för Gexco AB (publ)

För ytterligare information kontakta vd Jon Fangel, tel 0735 31 00 35.

Gexco, noterad på NGM, äger via det helägda dotterföretaget Bindal Gruver AS en antagen mineraltillgång i Bindal innehållande drygt 15 ton guld. Bindal genomför en provdrift med syfte att verifiera drivvärdigheten av fyndigheten.

Besök oss på webben. www.gexco.se

Prenumerera

Dokument & länkar