SOTKAMO SILVER HAR BESTÄLLT KONSTRUKTIONEN AV ANRIKNINGSVERKETS BYGGNAD. INVESTERINGSSTORLEKEN ÄR UNGEFÄR 64 MILJONER KRONOR (6,5 M€)

Efter en framgångsrik genomförd emission fortsätter Sotkamo Silver att vidta åtgärder för att starta produktionen vid Silvergruvan. Bolaget har beslutat att starta planeringen och byggandet av byggnaden till Silvergruvans anrikningsverk. Investeringsstorleken är cirka 6,5 miljoner euro. Ruukki Construction Oy valdes som entreprenör och byggleverantör. Byggnaden med inkluderande investeringarna förväntas vara färdiga i slutet av juni 2018.

"Jag är nöjd att Styrelsen beslutade att inleda byggandet av anrikningsverkets byggnad med hjälp av bolagets starka kassa, även om förhandlingarna om det slutliga finansieringspaketet fortsätter. Detta beslut kommer att påskynda uppstarten av produktionen och låter oss hålla till nuvarande tidtabell och budget ", säger Dr Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver

Stockholm den 11 oktober 2017

KONTAKTPERSON
Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 oktober kl. 08:45 svensk tid.


Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ OMX Helsinki.
ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar