Swedbank Sjuhärad byter namn till Sparbanken Sjuhärad

– Namnet Swedbank Sjuhärad har tjänat oss väl sedan 2007. Men då mycket av kommunikationen och många bankärenden idag sker på nätet, ökar risken för sammanblandning mellan oss och Swedbank AB. Dessutom ser kunderna våra främsta styrkor i det lokala och det personliga, och då passar namnet Sparbanken Sjuhärad ännu bättre, säger Swedbank Sjuhärads vd Bosse Johansson.

När vi år 2007 bytte namn från FöreningsSparbanken Sjuhärad till Swedbank Sjuhärad var ännu inte mobilen och datorn de vanligaste kommunikationskanalerna med våra kunder. Idag är situationen en helt annan. Nästan alla gör banktjänster på nätet och allt fler kundmöten sker digitalt. Om vi då heter Swedbank Sjuhärad är risken stor för sammanblandning och förväxling med Swedbank AB, vilket inte är till gagn för någon av oss. Framförallt inte för våra kunder.

Vidare visar en undersökning vi gjort bland kunderna att de uppfattar oss som en sparbank med alla de värderingar en sådan står för – den personliga relationen, lokal närvaro samt trygghet och stabilitet i en föränderlig omvärld.
– Undersökningen visar att vi lever upp till våra kärnvärden närhet, engagemang och värdeskapande för bygden, vilket vi naturligtvis är glada för, säger Bosse Johansson.

– Som samarbetspartner är Swedbank AB självklart fortsatt väldigt viktiga för oss. Vårt namnbyte förändrar inget i vår goda relation till dem. Snarare stärker det oss eftersom det ligger i Swedbanks intresse att det går bra för oss och att vi har ett starkt varumärke, säger Bosse Johansson.

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, som är majoritetsägare till Swedbank Sjuhärad, är även de positiva till namnbytet. 
 – De har givetvis varit en viktig och konstruktiv part i våra diskussioner. Vårt namnbyte gör förhållandet mellan oss tydligare i såväl deras som vår kommunikation.

Namnbytet kommer att göras när Finansinspektionen och Bolagsverket är klara med godkännande och juridiska frågor. Vår förhoppning är att allt är klart i början av februari år 2018.
– Då kommer vi återigen att heta det som vi har varit sedan 1831, en sparbank, avslutar Bosse Johansson.

Frågor besvaras av Bosse Johansson, VD, tel. 070-827 66 66.

Om oss

Sparbanken Sjuhärad AB är en fristående bank vilket den har varit sedan banken grundades 1831. Banken är ett publikt aktiebolag. Majoritetsägare är en lokal stiftelse och övriga aktier ägs av Swedbank AB och en personalstiftelse. Den del av bankens vinst som delas ut till Sparbanksstiftelsen Sjuhärad används för att stödja bygdens utveckling. Banken leds av en bolagsstyrelse med säte i Borås. Banken har 8 kontor runt om i Sjuhäradsbygden med totalt cirka 160 anställda. Genom samarbetet med Swedbank AB finns också tillgång till ett kunnande som sträcker sig långt utanför Sveriges gränser. Swedbank Sjuhärad AB har ett komplett utbud av finansiella tjänster för privatpersoner och företag. Swedbank Sjuhärad AB är marknadsledande inom sitt verksamhetsområde.

Prenumerera

Dokument & länkar