Delårsrapport

DELÅRSRAPPORT 000504 SPCS-Gruppen första kvartalet 2000 Viktiga punkter Koncernens omsättning blev 87,6 MNOK, totalt en ökning med 6,9%. Rörelseresultatet blev minus 3,2 MNOK mot plus 13,1 MNOK 1999. Resultatet före skatt blev minus 3,8 MNOK mot plus 15,7 MNOK 1999. SPCS Skatteprogram blev "bäst i test" i flera tidningar. Säljstödsprogrammet Rubicon SalesOffice hade en stark tillväxt. 45 nya återförsäljare certifierades som SPCS Partners i Sverige. Resultat och finansiell ställning Koncernen SPCS-Gruppen kan rapportera om en omsättningstillväxt på 6,9% första kvartalet 2000 jämfört med samma period föregående år, från 82,0 MNOK till 87,6 MNOK. Rörelseresultatet blev negativt, minus 3,2 MNOK, mot ett positivt rörelseresultat på 13,1 MNOK samma period föregående år. Resultatet före skatt blev negativt, minus 3,8 MNOK mot plus 15,7 MNOK föregående år. Koncernens tillgångar ökade från 237,8 MNOK per den 31/12 1999 till 242,0 MNOK vid utgången av det första kvartalet 2000. Banktillgångar och kontanter utgjorde 126,5 MNOK mot 85,7 MNOK per den 31/12 1999. Ökningen beror främst på förskottsinbetalningar på underhållsavtal. Det egna kapitalet per den 31 mars utgjorde 122,5 MNOK, vilket motsvarar 50,6%. Kommentarer till verksamheten i Norge Omsättningstillväxten i Norge under första kvartalet utgjorde en organisk tillväxt på 3,1%, från 42,1 MNOK till 43,4 MNOK. Rörelseresultatet per kvartal 1 var negativt med 5,4 MNOK mot ett positivt resultat på 9,0 MNOK 1999 och resultat före skatt utgjorde minus 5,5 MNOK mot plus 11,2 MNOK 1999. Företagets Rubicon-produkter är mycket omfattande och konkurrenskraftiga. Med dessa programprodukter som bas har företaget under det första kvartalet initierat både interna och externa åtgärder med starkt fokus på att förstärka marknadsorienteringen samt att öka kvalitén i alla led, från produktidé, via implementering och kompetensutveckling, till operativ drift och kundvård. Denna omstruktureringsprocess har resulterat i minskat tillväxt i försäljningen under första kvartalet. Detta i kombination med att företaget har gjort stora investeringar i nya produkter gav ett svagare rörelseresultat i Norge. Företaget anser, nu liksom tidigare, att dessa långsiktiga investeringar i nya produkter, kommer att lägga grunden för ökad omsättning i koncernen under kommande år. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00630/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00630/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar