SPCS-Gruppen första kvartalet 2000

SPCS-Gruppen första kvartalet 2000 Koncernens omsättning blev 87,6 MNOK, totalt en ökning med 6,9%. Rörelseresultatet blev minus 3,2 MNOK mot plus 13,1 MNOK 1999. Resultatet före skatt blev minus 3,8 MNOK mot plus 15,7 MNOK 1999. SPCS Skatteprogram blev "bäst i test" i flera tidningar. Säljstödsprogrammet Rubicon SalesOffice hade en stark tillväxt. 45 nya återförsäljare certifierades som SPCS Partners i Sverige. Koncernen SPCS-Gruppen kan rapportera om en omsättningstillväxt på 6,9% första kvartalet 2000 jämfört med samma period föregående år, från 82,0 MNOK till 87,6 MNOK. Rörelseresultatet blev negativt, minus 3,2 MNOK, mot ett positivt rörelseresultat på 13,1 MNOK samma period föregående år. Resultatet före skatt blev negativt, minus 3,8 MNOK mot plus 15,7 MNOK föregående år. Koncernens tillgångar ökade från 237,8 MNOK per den 31/12 1999 till 242,0 MNOK vid utgången av det första kvartalet 2000. Banktillgångar och kontanter utgjorde 126,5 MNOK mot 85,7 MNOK per den 31/12 1999. Ökningen beror främst på förskottsinbetalningar på underhållsavtal. Det egna kapitalet per den 31 mars utgjorde 122,5 MNOK, vilket motsvarar 50,6%. SPCS-Gruppen är en traditionsrik och ledande leverantör av administrativ programvara i Norge och Sverige med 180 000 skandinaviska kunder. Företaget är marknadsledande på båda marknaderna. Oavsett svängningarna på den övriga IT-marknaden och eventuella upp- och nedgångar i den s k nya ekonomin, kommer SPCS fortsätta att leverera kvalitetsprodukter, både till sin mycket omfattande kundbas och till nya användare. Företagets tidiga satsning på ny teknologi i Rubicon-familjen kommer i år att resultera i att nya framtidsinriktade produkter även lanseras i Sverige. Årets lanseringar av Rubicon SalesOffice i Sverige och Rubicon Lønn i Norge kommer att stärka företagets position som leverantör av affärssystem och resultera i ökad omsättning de kommande åren. SPCS-Gruppen Kvartal 1 (TNOK) 2000 1999 % Omsättning 87.584 81.958 6,9% Rörelseresultat -3.217 13.107 N/A Resultat före skatt -3.824 15.706 N/A Vid koncernens bolagsstämma i Oslo den 3 maj invaldes Pia Nygård som ny ledamot av styrelsen efter Jan Älmeby, som slutade som VD för Scandinavian PC Systems AB i februari och nu även lämnade SPCS-Gruppens styrelse. Bolagstämman beslöt vidare i enlighet med styrelsens förslag att utdelningen på 1999 års resultat skulle vara 0,25 NOK per aktie. För ytterligare information kontakta Rune Falstad, t f koncernchef, på telefon +47 23 15 83 31 eller mobiltelefon +47 90 61 44 82. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00620/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00620/bit0002.pdf

Dokument & länkar