SPCS sluter avtal med åkeribranschen

SPCS sluter avtal med åkeribranschen Scandinavian PC Systems har slutit samarbetsavtal med Svenska åkeriförbundet. Avtalet innebär att SPCS gör anpassningar för åkeribranschen i sina administrativa program. Åkeriförbundet rekommenderar samtidigt SPCS ekonomiprogram till sina medlemmar. Totalt berörs cirka 11 000 åkerier av samarbetet. Anpassningarna i SPCS program bygger på rekommendationer från BAS-gruppen, som SPCS i flera år haft ett nära samarbete med. BAS-gruppen utformar bl a regelverken för de kontoplaner som används i företagens bokföring. - Eftersom SPCS är den marknadsledande leverantören av ekonomiprogram till mindre företag är det bra för våra medlemmar att SPCS gör den här branschanpassningen, säger Hans Engström, informationsansvarig hos Svenska åkeriförbundet. Det gör det också naturligt för oss att kunna rekommendera SPCS program till våra medlemmar. - Detta är ett led i vår strävan att möta kundernas önskemål och behov, säger Rolf Dahlberg, vd i Scandinavian PC Systems AB. Våra ekonomiprogram är standardiserade för att passa alla företag oavsett branschtillhörighet. Det gör att vi kan hålla hög kvalitet till rimliga priser. Med branschanpassningar av det här slaget hoppas vi kunna underlätta det administrativa arbetet för ett stort antal både gamla och nya kunder. För mer information kontakta Rolf Dahlberg, Scandinavian PC Systems AB, tel 0470-72 72 00, e-post rolf.dahlberg@spcs.se. Hans Engström, Svenska åkeriförbundet, tel 08-753 54 00, e-post hans.engstrom@akeri.se. Övrigt informationsmaterial kan beställas via e-postadressen pressinfo@spcs.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00110/bit0002.pdf

Dokument & länkar