Behandling av ytterligare en patient har utförts i Toronto, Kanada

Report this content

Ytterligare en patient i SpectraCures fas 1-studie har behandlats för återfall av prostatacancer vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, Kanada. Behandlingen gick bra och Spectracures teknik fungerade utmärkt enligt planerna. Det finns ett antal patienter på väntelistan som väntar på behandling. Vid proceduren användes SpectraCures IDOSE-teknik för behandlingsplanering och för att leverera laserljusdosen till cancertumören. Behandlingsmetoden, så kallad fotodynamisk tumörbehandling (PDT), innebär att patienten ges ett ljusaktiverat läkemedel som ansamlas i tumören. När cancervävnaden belyses av laserljus av rätt våglängd aktiveras läkemedlet och slår ut tumören. Proceduren ställer höga krav på noggrann styrning av laserljusdosen.

Behandlingen utfördes av samma läkarteam som tidigare vid urologkirurgiska kliniken vid sjukhuset i Toronto, med teknisk support från SpectraCures personal.

- Det har arbetats intensivt med patientrekryteringar tillsammans med läkarteamet, Vi ser med stor förväntan framemot kommande behandlingar i fas 1, kommenterar företagets VD Masoud Khayyami.

Under den första delen av fas 1-studien kräver det kliniska protokollet en uppföljningstid på minst en månad mellan behandlingarna. I den senare delen av studien, med början under hösten 2017, kan flera patientbehandlingar utföras under kortare tid. Därmed planeras takten accelerera. Behandlingarna i fas 1-studien kommer att fortgå under återstoden av 2017. Efter sista behandling i fas 1 planeras en fortsättning i en fas 2-studie, där en grupp patienter kommer att behandlas med den behandlingsdos som fastställts i fas 1.

Fas 1-studien avser behandling av patienter som fått återfall av prostatacancer efter att ha strålbehandlats. För denna patientgrupp saknas botande behandlingsalternativ i rutinvården, och de är normalt hänvisade till hormonblockerande behandling för att hämma tumörens tillväxt. Hormonell behandling medför ofta oönskade biverkningar. SpectraCure har som mål att kunna erbjuda ett botande behandlingsalternativ för dessa patienter, med färre och lindrigare biverkningar.

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

www.spectracure.se

Denna information är sådan information som SpectraCure AB publ. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar