EU-bidrag beviljat genom Vinnova

Report this content

SpectraCure har beviljats ett bidrag för forskning och utveckling kopplat till EUs stora ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. Bidraget ligger inom delområdet Industriellt ledarskap, och är ett så kallat SME-instrument i fas 1, bidrag riktat mot små och medelstora forskningsföretag.

Bidraget omfattar 500 000 kr i fas 1, och syftar till en förstudie för fortsatt utveckling av nästa generation av SpectraCures teknik för fotodynamisk tumörterapi av återfall i prostatacancer. Förstudien ska utföras under sex månader. Därefter planerar SpectraCure att gå vidare och söka bidrag för fas 2 inom samma område, där större bidrag kan sökas bland annat för stöd av kliniska studier. Fas 1-bidraget betalas ut av svenska Vinnova, då SpectraCures ansökan fått en utvärderingspoäng som ligger över tröskelvärdet.

– Det är mycket glädjande att vår ansökan i SME-instrumentet beviljats, kommenterar VD Masoud Khayyami. Det är stor konkurrens och många som söker inom SME-instrumentet och flertalet ansökningar når inte den utvärderingspoäng som krävs. Det visar att granskarna av projektet anser att SpectraCures metod har hög vetenskaplig nivå och innovationshöjd.

Förstudien kommer att genomföras under hösten 2017.

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

www.spectracure.se 

Denna information är sådan information som SpectraCure AB publ. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar