Fas1-studie påbörjar rekrytering av patienter

SpectraCure har som tidigare meddelats fått alla formella godkännanden för att påbörja en klinisk fas 1-studie för behandling av återfallspatienter med prostatacancer, med bolagets teknik för fotodynamisk tumörbehandling (PDT). Studien initieras vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, Kanada.

Den 14 december hölls en internkonferens om studien vid kliniken i Toronto, med inbjudna onkologiläkare och sjuksköterskor vid sjukhuset. Syftet var att informera personal som arbetar med vård av prostatacancerpatienter och påbörja rekrytering av patienter till studien.

Under november och december har personal från SpectraCure installerat SpectraCures medicintekniska utrustning vid sjukhuset och genomfört utbildning för den personal som ska använda utrustningen.

Den kliniska studien är en fas 1-studie för behandling av patienter som fått återfall av prostatacancer efter att ha strålbehandlats. För denna patientgrupp saknas botande behandlingsalternativ, och de är normalt hänvisade till hormonblockerande behandling för att hämma tumörens tillväxt. Hormonell behandling medför ofta oönskade biverkningar. SpectraCure har som mål att kunna erbjuda ett botande behandlingsalternativ för dessa patienter, med färre biverkningar. Fas 1-studien omfattar 12-36 patienter, där det faktiska antalet beror på vilken behandlingsdos som studien fastställer.

För ytterligare information kontakta:
Spectracure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90
E-post: mk@spectracure.com
Hemsida: www.spectracure.se

Prenumerera

Dokument & länkar