Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2 beräknas till den 27 januari 2017

Report this content

Första dag för handel med de nyemitterade aktierna var den 23 januari 2017 och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 beräknas att bli fredagen den 27 januari 2017. Efter registrering av emissionerna uppgår antalet aktier till 56 591 520 och antalet teckningsoptioner till 26 604 541.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag:

Ø  De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 2 beräknas att bli föremål för handel på AktieTorget den 27 januari 2017.

Ø  Två (2) teckningsoptioner av serie 2 (TO2) medför rätt att under tiden från och med den 31 januari 2018 till och med den 28 februari 2018 teckna en (1) aktie till priset 1 kr per aktie. Sista dag för handel i TO2 är den 26 februari 2018.

Ø  ISIN-kod för aktie SpectraCure, kortnamn SPEC: SE0007158118

Ø  ISIN-kod för TO2 SpectraCure, kortnamn SPEC TO2: SE0009294853

G&W Fondkommission och Göteborg Corporate Finance har tjänstgjort som finansiella rådgivare i samband med transaktionerna.

För ytterligare information kontakta:

Spectracure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

E-post: mk@spectracure.com, Hemsida: www.spectracure.se

Om Spectracure:

SpectraCure bildades 2003 som ett spin-off från Lunds Universitets avdelningar för medicinska laser-tillämpningar och fysik. Bolaget är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT, en behandlingsmetodik som är lämplig för interna solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och bukspottkörtel, men även andra indikationer som cancer i huvud och hals.

Prenumerera

Dokument & länkar