Investerarbrev juli 2021

Ingemar Kihlström, styrelseordförande och Johan Folkunger, VD, reflekterar över ett starkt engagemang samt samlade kompetenser och Homer Pien, nytillträdd styrelseledamot i SpectraCures presenteras.

Investerarbrevet bifogas.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Folkunger, SpectraCures VD, e-post: jf@spectracure.com

Besök även, www.spectracure.com

 

SpectraCure utvecklar ett behandlingssystem för eliminering av inre solida cancertumörer. Vi fokuserar initialt på återfallscancer i prostata. Förhoppningen är att i framtiden även kunna behandla andra cancerformer som cancer i bröst, bukspottkörtel, och huvud- och halsregionen. Metoden bygger på PDT-behandling i kombination med en egenutvecklad och patenterad dosplaneringsplattform, mjukvaran IDOSE®, vilken gör det möjligt att styra laserljusdosen så att tumören exponeras för en optimal dos för att uppnå tillräcklig behandlingseffekt. Behandlingssystemet har potential att göra interstitiell PDT-behandling noggrann, exakt och säker för varje patient. Målet är att patienten förutom att bli fri från tumören ska kunna bibehålla sin livskvalitet, med begränsade biverkningar. Vi genomför kliniska studier som ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen av bolagets behandlingssystem.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser, ca@gwkapital.se, tel +468-503 00 050, och handlas med kortnamn SPEC.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

I senaste Investerarbrevet: Ingemar Kihlström, styrelseordförande och Johan Folkunger, VD, reflekterar över ett starkt engagemang samt samlade kompetenser och Homer Pien, nytillträdd styrelseledamot i SpectraCures presenteras.
Twittra det här

Citat

Arbetet i styrelsen och interaktion mellan styrelsen och ledningen har intensifierats de senaste månaderna. Både Homer Pien och Johan Folkunger har funnit sig väl till rätta och deras kompetenser, driv och personligheter medför ett starkt bidrag med vårt styrelsearbete. Jag tycker också det är glädjande att se hur Johan redan har engagerat styrelsen i det strategiska, men också till viss del i det operativa arbetet. Jag är inte det minsta förvånad, utan konstaterar bara att de båda rekryteringarna har blivit precis så bra som styrelsen och de största ägarna önskade.
Ingemar Kihlström, styrelseordförande
Att utveckla ett nytt unikt behandlingssystem med den potential som SpectraCures system har är imponerande och kan göra en skillnad för cancervården i allmänhet men framför allt för den stora gruppen av prostatacancerpatienter. Vi har alla i bolaget, såväl medarbetare, ledning och styrelse ett ansvar för att förverkliga denna potential och jag är imponerad och glad över att se ett så starkt engagemang och driv inom alla områden i bolaget. I takt med att jag lärt känna såväl organisation som styrelse har jag också sett möjligheter att i än högre grad nyttja den samlade kompetensen – något som jag ser som oerhört viktigt för att vi med gemensamma krafter ska driva bolaget framåt på bästa sätt .
Johan Folkunger, VD
SpectraCure har bedrivit ett imponerande utvecklingsarbete. Jag ser en del av min roll att stödja övergången från utveckling och kliniska studier till affärsmöjligheter genom en stark affärsstrategi, att utveckling, marknadsföring och försäljning fungerar hand i hand.
Homer Pien, styrelseledamot