Kommuniké från extra bolagsstämma i SpectraCure AB (publ)

Den 25 november 2016, hölls extra bolagsstämma i SpectraCure AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Bolagsordningen ändras enligt styrelsens förslag till
-Aktiekapitalet skall vara lägst 2 998 697,90 kronor och högst 11 994 791,60 kronor
-Antalet aktier skall vara lägst 29 986 979 och högst 119 947 916

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om emission av aktier och teckningsoptioner.

Lund i november 2016
SpectraCure AB (publ)
STYRELSEN

För mer information:Masoud Khayyami, CEO SpectraCure AB (publ)
Tel: +46 – (0)708 – 152190
E-mail: mk@spectracure.com
Hemsida www.spectracure.com

Om Spectracure:

SpectraCure bildades 2003 som ett spin-off från Lunds Universitets avdelningar för medicinska laser-tillämpningar och fysik. Bolaget är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT, en behandlingsmetodik som är lämplig för interna solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och bukspottkörtel, men även andra indikationer som cancer i huvud och hals.

Prenumerera

Dokument & länkar