Marknadsmeddelande 226/16 - Sista dag för handel med teckningsoption (SPEC TO 1) i SpectraCure AB är den 28 september 2016

Sista dag för handel i bolagets betalda teckningsoptioner, (SPEC TO 1) är den 28 september 2016.

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: SPEC TO 1 
ISIN-kod: SE0007158126
Oderboks ID: 110548 
Sista handelsdag: 28 september 2016

Stockholm den 23 september

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se