Nyemissionen i SpectraCure är registrerad

Nyemissionen i SpectraCure AB (publ) om totalt ca 7,5 MSEK är nu registrerad. Av huvudägaren i Spectracure AB utlånade aktier, 7 000 000 st, kommer i samband med detta att återlämnas.

SpectraCure AB:s aktiekapital uppgår efter transaktionen till 2 998 697,90 SEK fördelat på 29 986 979 st aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,1 SEK. 

G&W Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare vid transaktionens genomförande. Aktieinvest FK AB har tjänstgjort som emissionsinstitut.

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB (publ), VD Dr. Masoud Khayyami,
Telefon: 0708-15 21 90.
Epost: mk@spectracure.com
Hemsida: www.spectracure.com

Om Spectracure:
SpectraCure bildades 2003 som ett spin-off från Lunds Universitets avdelningar för medicinska laser-tillämpningar och fysik. Bolaget är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT, en behandlingsmetodik som är lämplig för interna solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och bukspottkörtel, men även andra indikationer som cancer i huvud och hals. SpectraCure planerar att starta fas I och senare fas II prövningar tidigt 2016. De kliniska prövningarna planeras att utföras vid framstående Pennsylvania University Hospital i Philadelphia, USA, och Princess Margret Hospital i Toronto, Kanada.

Prenumerera

Dokument & länkar