Sista dag för handel med BTU den 19 januari 2017

Report this content

Företrädesemissionen som genomfördes under december 2016 är nu registrerad hos Bolagsverket.

Sista dag för handel med Spectracure BTU (betald tecknad unit) är den 19 januari 2017. De nya aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas på respektive vp-konto/depå den 25 januari 2017. Totalt emitterades 24 110 761 aktier motsvarande ett belopp om 19 288 608,80 SEK i emissionen. Efter registrerad företrädesemission hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Spectracure 54 097 740 stycken och aktiekapitalet uppgår till 5 409 774 SEK.

G&W Fondkommission och Göteborg Corporate Finance har tjänstgjort som finansiella rådgivare i samband med transaktionerna.

För ytterligare information kontakta:

Spectracure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

E-post: mk@spectracure.com

Hemsida: www.spectracure.se

Om Spectracure:

SpectraCure bildades 2003 som ett spin-off från Lunds Universitets avdelningar för medicinska laser-tillämpningar och fysik. Bolaget är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT, en behandlingsmetodik som är lämplig för interna solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och bukspottkörtel, men även andra indikationer som cancer i huvud och hals.

Prenumerera

Dokument & länkar