Analysguiden: Ny teknik skapar värde

Report this content

TargetEveryone har utvecklat en lösning som effektiviserar SMS-kommunikation mellan företag och kund. SMS växer som kanal ut mot konsument och bolaget har goda förutsättningarna att fortsätta växa till god lönsamhet.

TargetEveryone (TEO) har utvecklat en plattform som effektiviserar företags kommunikation med kunder via mobila textmeddelanden (SMS). Företag skickar allt fler SMS med anledning av kanalens höga effektivitet. Det har gjorts flertalet undersökningar och alla pekar i samma riktning: SMS har en väsentligt högre andel mottagare som både öppnar och klickar på länkar jämfört med exempelvis e-postutskick eller kampanjer på sociala medier.

Det unika i TEO:s plattform ligger i dess produktionsverktyg där användaren själv på ett enkelt sätt kan skapa en snygg landningssida med information och relevanta funktioner. Med dagens standardmetoder är produktion ett krävande moment där externa parter med programmeringsexpertis ofta anlitas. Det ökar kostnaderna och hämmar företag i dess nyttjande av effektiviteten i SMS-meddelande.

TEO stöttas av norska dotterbolaget, ViaNett, som i 17 år erbjudit företag standardlösningar för SMS-kommunikation. ViaNett har en stor global kundbas vilken utgjort är en naturlig utgångspunkt i försäljningsarbetet. Ett urval av befintliga kunder som valt att koppla på plattformen till existerande tjänster är Norwegian och Nespresso. TEO säljer även via distributörer, vilket skapar skal-barhet i affärsmodellen, och avtal finns på plats med bland annat Telenor. Avtalet innebär att plattformen finns med i teleoperatörens utbud av tilläggstjänster. Det öppnar upp för att snabbt nå ut till nya potentiella kunder.

Intäktsmodellen bygger på en fast avgift plus en rörlig del kopplad till volym och funktionalitet i utskicken. Med ett attraktivt erbjudande på en växande marknad förväntar vi oss ökade utskicksvolymer liksom tillväxt. Genom en DCF-modell beräknas det motiverade priset per aktie till 4,6 kronor. Vi inleder således bevakningen med rekommendationen Köp.

Läs hela analysen här:

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.

Prenumerera