Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2002

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2002 · Nettoomsättningen steg 18% till över 2 miljarder kronor · Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 80 MSEK · Marknadsandelarna ökade inom samtliga områden · LOKA och Norrlands Guld 3,5 blev marknadsledare · Spendrups Vin visar bästa resultatet sedan starten Resultat Koncernens resultat för helåret 2002, efter finansiella poster, uppgick till 89 (11) MSEK. I årets resultat ingår en realisationsvinst från försäljningen av bryggerifastigheterna i Vårby och Grängesberg. Realisationsvinsten på 24 MSEK har redovisats som en jämförelsestörande post. I föregående års resultat redovisades återbetalning av dryckesskatt på 13 MSEK som en jämförelsestörande post. Årets resultat har belastats med en emballageavveckling på 13 MSEK. Med dessa justeringar blev årets resultat efter finansiella poster 78 (- 2) MSEK, en resultatförbättring på 80 MSEK. Nettoomsättningen steg med 18 procent till 2078 MSEK. Den starka försäljningsutvecklingen tillsammans med en måttlig kostnadsutveckling har bidragit till det positiva resultatet. Spendrups Vin AB redovisar ett resultat på 10 (0) MSEK för 2002. Marknaden Den svenska bryggerimarknaden ökade totalt sett med 4 procent under 2002. Vattenmarknaden ökade 7 procent, läskedrycksmarknaden 4 procent och ölmarknaden steg med 3 procent. Starkölsmarknaden ökade 8 procent medan folkölsförsäljningen var oförändrad och lättölsmarknaden minskade med 3 procent. Systembolagets försäljning av öl steg 11 procent medan ölförsäljningen på restaurangerna och i detaljhandeln förblev oförändrad. Försäljning Spendrups försäljningsvolymer utvecklades starkare än marknaden under 2002. Andelarna av den sammanlagda ölmarknaden ökade till nästan 27 procent (25,6). Starkast var ökningen på Systembolaget och på restaurangmarknaden. Andelarna av vattenmarknaden steg till 34,2 procent (25,6). Spendrups andelar av läskedrycksmarknaden förändrades ej under året och stannade på 14 procent. Norrlands Guld tog under året positionen som det största 3,5-folkölet i detaljhandeln och LOKA blev Sveriges största vattenvarumärke. Mariestads har redan tidigare positionen som Sveriges största starköl på flaska. Investeringar Årets investeringar uppgick till 113 MSEK. Merparten avser bryggeriutrustning, maskiner och lastfordon. Koncernförhållanden Sedan 2001 är Spendrups Bryggeri AB ett dotterbolag till Spendrup Invest AB. Det pågår ett tvångsinlösenförfarande med avsikt att förvärva återstående ca 4 procent av aktierna efter utköpet av bolaget från börsen under 2001. Under september månad 2002 gavs förhandstillträde till de återstående aktierna. Därigenom är Spendrups Bryggeri AB ett helägt dotterbolag till Spendrup Invest AB. Stockholm den 21 februari 2003 SPENDRUPS BRYGGERI AB Jens Spendrup Verkställande direktör För ytterligare information, vänligen kontakta: Göran Hesseborn, ekonomidirektör Maria Nordlöf, informationschef telefon 08-672 77 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/21/20030221BIT00310/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/21/20030221BIT00310/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

Spendrups Bryggeri grundades 1897. Vi är ett bryggeri med ett brett sortiment. Engagemanget och passionen är lika stor nu som då. För oss är alltid hantverket och dryckesupplevelsen i fokus. Bland våra varumärken finner du Spendrups Bryggeri, Norrlands Guld, Mariestads, Heineken, Loka, Schweppes, Briska, El Coto, Gallo m fl. Familjeföretaget Spendrups är ett svenskt och oberoende bryggeri som förenar starka traditioner med nytänkande. Vi är idag ca 900 medarbetare och omsätter ca 3,3 MDKR. I Spendrupskoncernen ingår dotterbolagen Spring Wine & Spirits, Gotlands Bryggeri och Hellefors Bryggeri.www.spendrups.se

Dokument & länkar